Translations by Manatsawin Hanmongkolchai

Manatsawin Hanmongkolchai has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 99 results
~
Configuring infrared devices...
2008-06-28
ตั้งค่าอุปกรณ์อินฟราเรด...
~
Users in North America will need to setup an account with Schedules Direct (SD). SD provides guide data for a nominal fee. Without SD, North American users may lose many of the scheduling features in MythTV.
2008-06-28
ผู้ใช้ในอเมริกาเหนือจะต้องตั้งค่าบัญชีกับ Schedules Direct (SD) ซึ่งจะให้ข้อมูลโดยเสียค่าใช้จ่าย ถ้าไม่ใช้ SD แล้วผู้ใช้ในอเมริกาเหนืออาจจะพลาดคุณสมบัติการตั้งเวลาหลายๆตัวใน MythTV
~
If enabling TV Out, you will also need to choose a TV Standard:
2008-06-28
ถ้ามีการใช้งาน TV-out คุณจะต้องเลือกรูปแบบของ TV ด้วย
~
Please enter the information necessary to contact your master backend:
2008-06-28
โปรดใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการติดต่อ Backend ตัวหลักของคุณ:
~
An open source graphics driver is already enabled and configured for your installation. If you would like to use a different graphics driver, you can do so here. Note that proprietary graphics drivers may be necessary for TV Output or OpenGL effects.
2008-06-28
ไดรเวอร์กราฟิคที่เปิดต้นรหัส (Open source) ถูกเปิดใช้งานและปรับแต่งแล้ว หากคุณต้องการใช้ไดรเวอร์กราฟฟิคอื่น คุณสามารถปรับได้ที่นี่ โปรดจำไว้ว่า ไดรเวอร์กราฟฟิคแบบปิดอาจจะจำเป็นถ้าต้องการแสดงภาพทาง TV หรือเอฟเฟกท์ OpenGL
~
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2008-06-28
โปรดเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการจะทำการนำเข้าข้อมูล เอกสารและค่าต่างๆจะมีให้ใช้เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้ว
~
If you do not go back to the partitioner and increase the size of these partitions, the installation may fail.
2008-06-28
หากคุณไม่กลับไปที่ตัวจัดการพาร์ติชั่นและเพิ่มขนาดพาร์ติชั่น การติดตั้งอาจจะล้มเหลวได้
~
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large (in bytes):
2008-06-28
ตารางพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นมามีขนาดเล็กเกินไป โปรดแก้ไขตารางพื้นที่ดังกล่าวให้มีขนาดอย่างน้อย (หน่วยเป็นไบต์)
~
The following file did not match its source copy on the CD/DVD:
2008-06-28
ไฟล์ต่อไปนี้ไม่ตรงกับไฟล์ต้นฉบับบน CD/DVD:
~
Once you answer a few questions, the system will be ready for you to use.
2008-03-01
หลังจากคุณตอบคำถามไม่กี่ข้อ ระบบของคุณก็พร้อมใช้
~
Once the system is configured to your satisfaction, run 'oem-config-prepare'. This will cause the system to delete the temporary 'oem' user and ask the end user various configuration questions the next time it boots.
2008-03-01
เมื่อระบบถูกปรับแต่งตามความพอใจของคุณแล้ว รัน 'oem-config-prepare' นี่จะทำให้ระบบลบผู้ใช้ชั่วคราว 'oem' และถามผู้ใช้เกี่ยวกับการตั้งค่าหลายประการในครั้งต่อไปที่บูท
~
You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and the standard Latin layout. Several options are available.
2008-03-01
คุณจะต้องการวิธีสลับคีย์บอร์ดระหว่างการจัดวางประจำชาติและการจัดวางแบบละตินมาตราฐาน มีตัวเลือกให้ใช้หลายแบบ
2008-03-01
คุณจะต้องการวิธีสลับคีย์บอร์ดระหว่างการจัดวางประจำชาติและการจัดวางแบบละตินมาตราฐาน มีตัวเลือกให้ใช้หลายแบบ
2008-03-01
คุณจะต้องการวิธีสลับคีย์บอร์ดระหว่างการจัดวางประจำชาติและการจัดวางแบบละตินมาตราฐาน มีตัวเลือกให้ใช้หลายแบบ
~
If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead.
2008-03-01
หากคุณไม่มั่นใจ ให้ใช้ค่ามาตราฐานคือ /dev/tty[1-6] ที่แทนคอนโซลเสมือน 6 ตัว หากคุณใช้ devfs ให้ใส่ /dev/vc/[1-6] แทน
~
Encoding on the console:
2008-03-01
ชุดอักขระบนคอนโซล:
2008-03-01
ชุดอักขระบนคอนโซล:
2008-03-01
ชุดอักขระบนคอนโซล:
~
If you are unsure, then use the default /dev/tty[1-6] which stands for six virtual consoles. If you use devfs, then enter /dev/vc/[1-6] instead.
2008-03-01
หากคุณไม่มั่นใจ ให้ใช้ค่ามาตราฐานคือ /dev/tty[1-6] ที่แทนคอนโซลเสมือน 6 ตัว หากคุณใช้ devfs ให้ใส่ /dev/vc/[1-6] แทน
2008-03-01
หากคุณไม่มั่นใจ ให้ใช้ค่ามาตราฐานคือ /dev/tty[1-6] ที่แทนคอนโซลเสมือน 6 ตัว หากคุณใช้ devfs ให้ใส่ /dev/vc/[1-6] แทน
~
Set of characters that should be supported by the console font:
2008-03-01
เลือกชุดอักษรที่จะสนับสนุนโดยฟอนต์บนคอนโซล
2008-03-01
เลือกชุดอักษรที่จะสนับสนุนโดยฟอนต์บนคอนโซล
2008-03-01
เลือกชุดอักษรที่จะสนับสนุนโดยฟอนต์บนคอนโซล
~
This will set up a system similar to a Primary Backend, however it will be configured to connect to an existing backend on the network.
2008-03-01
นี่จะติดตั้งระบบคล้ายกับแบ็คเอนด์หลัก แต่จะถูกตั้งค่าให้ติดต่อกับแบ็คเอนด์ที่มีอยู่แล้วบนเครือข่าย
~
Frontend
2008-03-01
ฟรอนท์เอนด์
~
A frontend only machine's main function is to receive media content from the backend and distribute it. This configuration requires an existing backend on the network.
2008-03-01
การทำงานหลักของเครื่องที่มีเพียงฟรอนท์เอนด์คือรับสื่อจากเครื่องแบ็คเอนด์และแพร่กระจายมัน การติดตั้งแบบนี้ต้องการแบ็คเอนด์ที่มีอยู่แล้วบนเครือข่าย
~
Secondary Backend
2008-03-01
แบ็คเอนด์ตัวที่สอง
~
What type of system will this be?
2008-03-01
เครื่องนี้จะเป็นระบบแบบใด
~
Primary Backend w/ Frontend
2008-03-01
แบ็คเอนด์หลักพร้อมด้วยฟรอนท์เอนด์
~
A Backend/frontend combo machine is the most common setup for people wanting MythTV for HTPC applications. This type of installation is intended for use as a component in your home theatre.
2008-03-01
เครื่องคอมโบแบ็คเอนด์/ฟรอนท์เอนด์เป็นการติดตั้งที่แพร่หลายที่สุดสำหรับคนที่ต้องการ MythTV สำหรับโปรแกรม HTPC การติดตั้งแบบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบในชุด Home Theatre ของคุณ
~
This will set up a system similar to a Primary Backend w/ Frontend, however will be configured to connect to an existing backend on the network.
2008-03-01
นี่จะติดตั้งระบบคล้ายกับแบ็คเอนด์หลักพร้อมด้วยฟรอนท์เอนด์ แต่จะถูกตั้งค่าให้ติดต่อกับแบ็คเอนด์ที่มีอยู่แล้วบนเครือข่าย
~
Primary Backend
2008-03-01
แบ็คเอนด์หลัก
~
A backend only machine is typically designed to function like an appliance; requiring very little maintenance. This is intended to be installed as the first backend on a network.
2008-03-01
เครื่องแบบมีเฉพาะแบ็คเอนด์ออกแบบมาเพื่อทำงานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้า มันต้องการการดูแลรักษาน้อยมาก การติดตั้งแบบนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นแบ็คเอนด์ตัวแรกบนเครือข่าย
~
Secondary Backend w/ Frontend
2008-03-01
แบ็คเอนด์อันดับสองพร้อมฟรอนท์เอนด์
~
An error occurred while removing packages:
2008-03-01
เกิดข้อผิดพลาดขณะเอาแพคเกจออก:
~
Would you like the installer to try to unmount these partitions again?
2008-03-01
คุณต้องการให้ตัวติดตั้งลองยกเิลิกเมานท์พาร์ติัชั่นเหล่านี้อีกหรือไม่?
~
Error while removing packages
2008-03-01
เกิดข้อผิดพลาดขณะเอาแพคเกจออก
~
Participate in the package usage survey
2008-03-01
เข้าร่วมในการสำรวจการใ้ช้งานแพคเกจ
~
Popularity contest
2008-03-01
การแข่งขันความนิยม
~
Please close any applications using these mount points.
2008-03-01
โปรดปิดโปรแกรมใดๆที่ใช้จุดเมานท์เหล่านี้
~
Install[ action ]
2008-03-01
ติดตั้ง
~
Advanced...
2008-03-01
ขั้นสูง...
~
We're sorry; the installer crashed. Please file a new bug report at https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (do not attach your details to any existing bug) and a developer will attend to the problem as soon as possible. To help the developers understand what went wrong, include the following detail in your bug report, and attach the files /var/log/syslog and /var/log/partman:
2008-03-01
เสียใจ ! การติดตั้งไม่ประสบผลสำเร็จ โปรดลองแจ้งบั๊กที่ https://launchpad.net/ubuntu/+source/ubiquity/+filebug (โดยไม่ต้องแนบหรือรายละเอียดใดๆ) และทางผู้พัฒนาจะดำเนินแก้ไขโดยเร็วที่สุด หากต้องการช่วยเหลือผู้พัฒนาให้เข้าใจว่าเกิดอะไรผิดพลาด โปรดแนบรายละเอียดต่อไปนี้ในการรายงานบั๊ค และแนบไฟล์ /var/log/syslog และ /var/log/partman ไปด้วย
~
Error while installing packages
2007-09-24
มีข้อผิดพลาดระหว่างติดตั้งแพคเกจ
~
An error occurred while installing packages:
2007-09-24
มีข้อผิดพลาดระหว่างติดตั้งแพคเกจ:
~
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2007-09-24
คุณกำลังติดตั้งในโหมดผู้ผลิต กรุณาใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำกับเครื่องอื่นในชุดการผลิตนี้ ชื่อนี้จะถูกบันทึกในระบบที่ติดตั้งแล้วและสามารถใช้ในการรายงานบั๊ค
~
The following packages are in a broken state:
2007-09-24
แพคเกจต่อไปนี้อยู่ในสถานะเสีย:
~
Configuring target system...
2007-09-24
กำลังปรับค่าระบบปลายทาง...
~
Installing additional packages...
2007-09-24
กำลังติดตั้งแพคเกจเพิ่มเติม
~
Checking for packages to install...
2007-09-24
กำลังตรวจแพคเกจที่จะติดตั้ง...