Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 22 results
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Inštalačný krok zlyhal. Môžete sa pokúsiť o jeho opätovné spustenie z menu alebo ho vynechať a zvoliť niečo iné. Chybný krok je: ${ITEM}
Translated and reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
In upstream:
Inštalačný krok zlyhal. Môžete sa pokúsiť znovu o spustenie tohto chybného kroku z menu, vynechať ho alebo zvoliť niečo iné. Chybný krok je: ${ITEM}
Suggested by Peter Mann on 2008-02-20
Located in ../main-menu.templates:3001
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Balíky používajúce pre konfiguráciu debconf triedia otázky, ktoré sa vás pýtajú, podľa priority. Kladené budú len otázky s určitou alebo vyššou prioritou. Všetky ostatné otázky sú vynechané.
Translated by Michael Krištof on 2012-09-12
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
In upstream:
Balíky používajúce debconf pre konfiguráciu majú rôzne priority otázok, na ktoré sa vás pýtajú. Zobrazia sa iba otázky s prioritou rovnou alebo vyššou, než je zadaná priorita; všetky menej dôležité otázky sa preskočia.
Suggested by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
25.
Screenshot
Type: text
Description
Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
This button will allow users to virtually "shoot a picture"
of the screen
:sl1:
Snímok obrazovky
Translated by Frantisek Butvin on 2012-12-09
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
In upstream:
Zachytenie obrazovky
Suggested by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-gtk-udeb.templates:7001
26.
Screenshot saved as %s
Type: text
Description
Text that will appear in a dialog box mentioning which file
the screenshot has been saved to. "%s" is a file name here
:sl1:
Snímok obrazovky uložený do %s
Translated by Frantisek Butvin on 2012-12-09
Reviewed by P_E_T_O on 2016-03-01
In upstream:
Zachytená obrazovka uložená do %s
Suggested by Peter Mann on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-gtk-udeb.templates:8001
44.
Abort the installation
Type: text
Description
Main menu item
The translation should not exceed 55 columns except for languages
that are only supported in the graphical version of the installer
:sl1:
Prerušiť inštaláciu
Translated by helix84 on 2009-03-10
Reviewed by helix84 on 2010-09-11
In upstream:
Prerušenie inštalácie
Suggested by Peter Mann on 2006-09-07
Located in ../di-utils-reboot.templates:2001
120.
Origin of the keyboard:
Type: select
Description
Typ klávesnice:
Translated by helix84 on 2009-06-23
In upstream:
Pôvod klávesnice:
Suggested by helix84 on 2008-11-05
Located in ../console-setup.templates:5001
162.
Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs.
Type: select
Description
:sl1:
Z ergonomických dôvodov sa často volí Pravý Alt alebo Caps Lock (v druhom prípade použite na normálne prepnutie veľkých písmen Shift+Caps Lock). Alt+Shift je tiež populárna kombinácia; stratí tým však svoj zvyčajný význam v Emacs a iných programoch, ktoré ho využívajú pre svoje potreby.
Translated by helix84 on 2010-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2012-03-31
In upstream:
Z ergonomických dôvodov sa často sa volia klávesy pravý Alt alebo Caps Lock (v druhom prípade použite na normálne prepnutie veľkosti písmen Shift+Caps Lock). Alt+Shift je tiež populárna kombinácia; tým však stratí mnoho zo svojho pôvodného významu v Emacs a iným programoch, ktoré ho využívajú.
Suggested by helix84 on 2009-10-08
Located in ../keyboard-configuration.templates:11002
163.
Not all listed keys are present on all keyboards.
Type: select
Description
:sl1:
Nie všetky uvedené klávesy sú prítomné na všetkých klávesniciach.
Translated by helix84 on 2010-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2012-03-31
In upstream:
Nie všetky uvedené klávesy sa nachádzajú na všetkých klávesniciach.
Suggested by helix84 on 2009-10-08
Located in ../keyboard-configuration.templates:11002
167.
When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. That key may also be used to input national letters when the keyboard is in Latin mode.
Type: select
Description
:sl2:
Keď je klávesnica v národnom režime a chcete napísať iba niekoľko znakov v Latin, môže byť vhodnejšie sa dočasne prepnúť do režimu Latin. Klávesnica zostáva v tomto režime dovtedy, kým je stlačený zvolený kláves. Tento kláves je tiež možno použiť na zadanie národných znakov, keď je klávesnica v režime Latin.
Translated by helix84 on 2010-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2012-03-31
In upstream:
Keď je klávesnica v národnom režime a chcete napísať iba niekoľko písmen v Latin, môže byť vhodnejšie dočasne sa prepnúť do režimu latin. Klávesnica zostáva v tomto režime kým je stlačený zvolený kláves. Tento kláves tiež možno použiť na zadávanie národných znakov v režime Latin.
Suggested by helix84 on 2009-10-08
Located in ../keyboard-configuration.templates:12002
168.
You can disable this feature by choosing "No temporary switch".
Type: select
Description
:sl2:
Túto možnosť môžete vypnúť voľbou „Žiaden dočasný prepínač“.
Translated by helix84 on 2010-09-10
Reviewed by Pavol Klačanský on 2012-03-31
In upstream:
Túto vlastnosť môžete vypnúť zvolením možnosti„Žiaden dočasný prepínač“
Suggested by helix84 on 2009-10-08
Located in ../keyboard-configuration.templates:12002
110 of 22 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Tobola, Erickq Holland, Filip Lintner, Frantisek Butvin, Michael Krištof, Michal Mecir, Milan Gejdos, Miroslav Ďurian, P_E_T_O, Pavol Klačanský, Peter Júnoš, Peter Mann, helix84, hurfo, mDt, toxygen, Ľuboš Mudrák.