Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1120 of 151 results
72.
This means that there is a significant chance that some dialogs will be displayed in English instead.
Type: text
Description
:sl1:
Dette betyr at enkelte meldinger vises på engelsk.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-07-26
In upstream:
Dette betyr at det er en signifikant sjanse for at noen dialoger vil bli vist på engelsk.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Dette inneber at nokre av dialogvindauga kan bli viste med engelsk tekst i staden.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in ../localechooser.templates-in:15001
73.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
Type: text
Description
:sl1:
Hvis du gjør noe annet enn en ren standardinstallasjon, møter du sannsynligvis enkelte meldinger på engelsk.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-07-26
In upstream:
Hvis du gjør noe som helst annet enn en standardinstallasjon, er det en reell sjanse for at noen dialoger vil bli vist på engelsk.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Viss du gjer noko anna enn berre ein standardinstallasjon, vil nokre av vindauga truleg vera på engelsk i staden.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../localechooser.templates-in:16001
76.
The chance that you will actually encounter a dialog that is not translated into the selected language is extremely small, but it cannot be ruled out completely.
Type: text
Description
:sl1:
Sannsynligheten for at du vil møte en melding eller tekst som ikke er fullstendig oversatt er veldig lav, men det kan ikke utelukkes.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-04
In upstream:
Sjansen for at du faktisk vil møte en dialog som ikke er oversatt til det valgte språket, er veldig liten, men kan ikke utelukkes helt.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Sjansen for at du kan støyte på vindauge som ikkje er omsette er svært liten, men det er ikkje heilt utelukka.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Eirik U. Birkeland on 2012-03-09
Located in ../localechooser.templates-in:19001
82.
Choose other locales to be supported:
Type: multiselect
Description
:sl2:
Velg andre språk som skal støttes:
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2008-04-28
In upstream:
Velg andre lokaler som skal støttes:
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Vel andre språk som skal støttast:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Andreas N. on 2010-10-26
Located in ../localechooser.templates-in:22001
83.
You may choose additional locales to be installed from this list.
Type: multiselect
Description
:sl2:
Du kan velge flere språk å installere i denne listen.
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2008-04-28
In upstream:
Du kan velge flere lokaler å installere i denne lista.
Suggested by Bjørn Steensrud on 2006-03-17
Suggestions:
Du kan velja fleire lokale som skal installerast frå denne lista.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Carlos Perelló Marín on 2006-03-17
Located in ../localechooser.templates-in:22001
94.
Choose a continent or region:
Velg kontinent eller region
Translated and reviewed by Christian Aasan on 2009-07-23
In upstream:
Velg et kontinent eller område:
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Vel eit kontinent eller område:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2008-10-10
Located in ../../mktemplates.continents:114
95.
The continent or region in which the desired country is located.
Kontinentet eller regionen der ønsket land befinner seg.
Translated by Anders Aase Martinsen on 2008-10-10
Reviewed by Christian Aasan on 2009-07-23
In upstream:
Kontinentet eller området det ønskede landet er lokalisert.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-10
Suggestions:
Kontinentet eller området der ønskte landet er lokalisert
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Håvard Korsvoll on 2008-10-10
Located in ../../mktemplates.continents:115
125.
Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked and the current configuration will be preserved.
Type: boolean
Description
:sl3:
Velg om du vil beholde den. Hvis du velger å beholde, får du ingen spørsmål om tastaturutformingen, og gjeldende oppsett blir brukt.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Velg om du vil beholde den. Hvis du velger å beholde, så vil du ikke få noen spørsmål om tastaturutformingen og den gjeldende konfigurasjonen blir bevart.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Ver venleg å vel om du vil behalda den. Dersom du vel å behalda det, vil det ikkje stillast fleire spørsmål om oppsettet, og gjeldande konfigurasjon vil behaldast.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Rune Gangstø on 2009-10-06
Located in ../keyboard-configuration.templates:7001
132.
Font for the console:
Type: select
Description
The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
relatively short.
:sl2:
Skrifttype for konsollen:
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-02
In upstream:
Skrift for konsollet:
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Skrifttype for terminalen:
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Willy André Bergstrøm on 2007-11-18
Located in ../console-setup.templates:4001
167.
When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. That key may also be used to input national letters when the keyboard is in Latin mode.
Type: select
Description
:sl2:
Når tastaturet er i nasjonalmodus og du vil skrive bare noen få latinske bokstaver, kan det være bedre å skifte midlertidig til latinmodus. Tastaturet forblir i moduset så lenge den valgte tasten holdes nede. Denne tasten kan også brukes til å skrive nasjonale tegn når tastaturet er i latinmodus.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Når tastaturet er i nasjonal modus og du vil skrive bare noen fpr latinske bokstaver, kan det være bedre å skifte midlertidig til Latin-modues. Tastaturet forblir i det moduset så lenge som den valgte tasten holdes inn. Den tasten kan også brukes til å skrive nasjonale bokstaver når tastaturet er i Latin-modus.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2012-03-09
Suggestions:
Dersom ein ønskjer å skrive nokre få latinske bokstavar når ein er i nasjonal-modus, kan det passe betre å berre mellombels byte til latin-modus. Tastaturet held seg i denne modusen så lenge den valde tasten blir haldt inne. Den same tasten kan også brukast til å skrive nasjonale teikn i latin-modus.
Norwegian Nynorsk debian-installer in Ubuntu Karmic package "debian-installer" by Rune Gangstø on 2009-10-06
Located in ../keyboard-configuration.templates:12002
1120 of 151 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AekFV, Aleksander Kolaas, Allan Nordhøy, Anders Aase Martinsen, Bjørn Steensrud, Christian Aasan, Daniel Landsverk, Emmern, GaiJin, Geir Hauge, Hans Fredrik Nordhaug, Håvar, Håvard Berland, Jan Jansen, Joakim Hansen, Jørgen Tellnes, Kenneth Jenssen, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Mathias Bynke, Mikael B, Morten, Ove Magnus Halkjær, Runar Ingebrigtsen, Rune C. Akselsen, Sven Andreassen, Thor K. H., Tobias V. Langhoff, Tommy Mikkelsen, Tor Harald Thorland, Tor Syversen, Vidar Waagbø, Youcef Johansen, efikkan, Åka Sikrom.