Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
110 of 58 results
1.
Essential package %s is missing. There may be problems with apt sources.list or Packages files may be missing?
Trūkst būtiska pakotne %s. Iespējams, ka tas ir saistīts ar sources.list problēmām vai trūkstošiem pakotņu failiem.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2009-10-22
2.
Logging to syslog cannot be set up.
Nevar iestatīt žurnalēšanu uz syslog.
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
3.
Running application, with:
Palaiž lietotni ar:
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
4.

%prog [options] find
%prog [options] cleanup [CRUFT]...
%prog [options] ignore [CRUFT]...
%prog [options] unignore [CRUFT]...

%prog finds and removes cruft from your system.

Cruft is anything that shouldn't be on the system, but is. Stretching
the definition, it is also things that should be on the system, but
aren't.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

%prog [options] find
%prog [options] cleanup [CRUFT]...
%prog [options] ignore [CRUFT]...
%prog [options] unignore [CRUFT]...

%prog atrod un aizvāc gružus no jūsu datora.

Gruži ir jebkas, kam nevajadzētu atrasties jūsu sistēmā, bet tas tur atrodas. Paplašinot
definīciju, tās ir arī lietas, kurām vajadzētu būt jūsu sistēmā, bet tās nav.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2009-10-22
Located in ../computerjanitorapp/app.py:107
5.
Make the 'cleanup' command remove all packages, if none are given on the command line.
Likt 'cleanup' komandai aizvākt visas pakotnes, ja neviena nav īpaši norādīta komandrindā.
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
6.
Store state of each piece of cruft in FILE. (Default is %default).
Saglabāt katra gruža stāvokli FAILĀ. (Pēc noklusējuma %default).
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
7.
Don't actually remove anything, just pretend to do so. This is useful for testing stuff.
Neko neizņemt, tikai izlikties ka to dara. Tas ir lielderīgi testējot.
Translated and reviewed by Pēteris Krišjānis on 2009-10-22
8.
Verbose operation: make find show an explanation for each piece of cruft found.
Izskaidrojošā darbošanās: rādīt paskaidrojumus pie atrastajiem gružiem.
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
Located in ../computerjanitorapp/app.py:135
9.
Unknown command: %s
Nezināma komanda: %s
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
10.
Unknown cruft: %s
Nezināms gruzis: %s
Translated by Raivis Dejus on 2009-04-01
110 of 58 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arvis Lācis, Nita, Pēteris Krišjānis, Raivis Dejus, Rūdolfs Mazurs.