Translations by pererik87

pererik87 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
152.
Commands
2010-01-17
Kommandoer
154.
Key Bindings
2010-01-17
Hurtigtaster
181.
Desktop Size
2010-01-17
Skrivebords størrelse
184.
Display Settings
2010-01-17
Skjerminnstillinger
206.
Key bindings
2010-01-17
Hurtigtaster
207.
Level of focus stealing prevention
2010-01-17
Nivå av focus stjeling prevansjon
211.
Low
2010-01-17
Lav
223.
Off
2010-01-17
Av
243.
Texture Compression
2010-01-17
Tekstur kompresjon
260.
Very High
2010-01-17
Veldig høy
270.
Appearance
2010-01-17
Utseende
272.
Behaviour
2010-01-17
Oppførsel
311.
Transparent Cube
2010-01-17
Gjennomsiktig kube
336.
Constant speed
2010-01-17
Konstant hastighet
337.
Constant time
2010-01-17
Konastant tid
355.
Window fade mode
2010-01-17
Falmende vindu modus
356.
Window fade speed in "Constant speed" mode
2010-01-17
Vindus falming i Konstant hastighets modus.
367.
Gnome Compatibility
2010-01-17
Gnome kompatibilitet
369.
Options that keep Compiz compatible to the Gnome desktop environment
2010-01-17
Valg som gjør Compiz kompitabel med Gnome skrivebordsmiljø.
371.
Run terminal command
2010-01-17
Kjør terminer kommando
407.
Brightness Decrease
2010-01-17
Redusert skarphet
408.
Brightness Increase
2010-01-17
Økt skarphet
411.
Decrease
2010-01-17
Senk
412.
Increase
2010-01-17
Øk
413.
Opacity Decrease
2010-01-17
Gjennomsiktighets minkning
414.
Opacity Increase
2010-01-17
Gjennomsiktighets økning
416.
Opacity values for windows
2010-01-17
Gjennomsiktighets verdier for vindu
417.
Opacity, Brightness and Saturation
2010-01-17
Gjennomsiktighet, lys styrke og metting
418.
Opacity, Brightness and Saturation adjustments
2010-01-17
Gjennomsiktighet, lys styrke og metting justeringer
420.
Saturation Decrease
2010-01-17
Redusert metting
421.
Saturation Increase
2010-01-17
Økt metting
422.
Saturation Step
2010-01-17
Steg for metting
423.
Saturation values for windows
2010-01-17
Mettingsverdier for vinduer
424.
Step
2010-01-17
Steg
425.
Window specific settings
2010-01-17
Spesifikke vindus innstillinger
426.
Window values
2010-01-17
Vindu verdier
427.
Windows
2010-01-17
Vinduer
428.
Windows that should have a different brightness by default
2010-01-17
Vinduer som skal ha en endret skarphet som standard
429.
Windows that should have a different opacity by default
2010-01-17
Windows that skal have a different opacity by default
430.
Windows that should have a different saturation by default
2010-01-17
Vinduer som skal ha en endret metting som standard
434.
Fixed Window Placement
2010-01-17
Ordnet vindu plasering
435.
Force Placement Windows
2010-01-17
Tvunget vindu plassering
437.
Keep In Workarea
2010-01-17
lås i arbeidsområde
438.
Keep placed window in work area, even if that means that the position might differ from the specified position
2010-01-17
Lås plassert vindu i arbeidsområde, selv on det's possisjon er forskjellig fra den spesifiserte posisjonen
445.
Positioning modes
2010-01-17
Posisjonering moduser