Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.

These translations are shared with Checkbox trunk series template checkbox.

18 of 8 results
32.
Prerequisites: This test case assumes that there's a testing account \ from which test cases are run and a personal account that the tester \ uses to verify the fingerprint reader
description
Předpoklady: Tento test předpokládá, že existuje testovací účet \ ze kterého jsou spouštěny testovací případy, a že testující \ používá k ověření čtečku otisků
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/fingerprint.txt.in:3
33.
Fingerprint unlock verification procedure: 1.- Click on the user switcher applet 2.- Select your user name 3.- A window should appear that provides the ability to login either \ typing your password or using fingerprint authentication 4.- Use the fingerprint reader to login 5.- Click on the user switcher applet 6.- Select the testing account to continue running tests
description
Postup odemknutí ověřením čtečkou otisků: 1.- Klikněte na applet přepínání uživatelů 2.- Vyberte své uživatelské jméno 3.- Mělo by se objevit okno, které poskytuje možnost přihlásit se buď \ napsáním hesla nebo ověřením pomocí čtečky otisků 4.- Použijte čtečku otisků k přihlášení 5.- Klikněte na applet přepínání uživatelů 6.- Vyberte testovací účet k dalšímu testování
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/fingerprint.txt.in:3
34.
Fingerprint unlock verification procedure: 1.- Click on the user switcher applet 2.- Select 'Lock screen' 3.- Press any key or move the mouse 3.- A window should appear that provides the ability to unlock either \ typing your password or using fingerprint authentication 4.- Use the fingerprint reader to unlock 5.- Screen should be unlocked
description
Postup odemknutí ověřením čtečkou otisků: 1.- Klikněte na applet přepínání uživatelů 2.- Vyberte 'Uzamknout obrazovku' 3.- Stiskněte libovolnou klávesu nebo pohněte myší 3.- Mělo by se objevit okno, které poskytuje možnost přihlásit se buď \ napsáním hesla nebo ověřením pomocí čtečky otisků 4.- Použijte čtečku otisků k odemknutí 5.- Obrazovka by měla být odemčena
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/fingerprint.txt.in:21
44.
Testing your connection to the Internet:
description
Testuji vaše připojení k Internetu:
Translated by Kamil Páral on 2009-02-19
Located in ../jobs/networking.txt.in:16
49.
Click the Test button to open a text area where to type keys on your \ keyboard.
description
Klikněte na tlačítko Test k otevření textového pole pro psaní klávesami na Vaší \ klávesnici.
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/peripheral.txt.in:13
56.
Click Test to cycle through the detected video modes for your system.
description
Klikněte na Test k přepínání mezi nalezenými režimy zobrazení Vašeho systému.
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../jobs/video.txt.in:38
59.
Plug video output to an external monitor. Is the image displayed correctly?
description
Připojte zobrazovací výstup k externímu monitoru. Je obraz zobrazen správně?
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/video.txt.in:54
60.
Please repeat the test for each kind of video output supported (VGA, DVI, DisplayPort and HDMI).
description
Prosím opakujte test pro každý podporovaný zobrazovací výstup (VGA, DVI, DisplayPort a HDMI).
Translated and reviewed by Jiří Jindra on 2010-03-07
Located in ../tests/video.txt.in:54
18 of 8 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Jiří Jindra, Kamil Páral, Konki, Pavel Borecki, Petr Čermák, Vojtěch Trefný, escamilo.