Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Apport trunk series template apport.

110 of 127 results
1.
This is not a genuine %s package
TRANS: %s is the name of the operating system
Kjo nuk është një paketë e saktë %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../apport/ui.py:87
2.
You have some obsolete package versions installed. Please upgrade the following packages and check if the problem still occurs:

%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ju keni një version të vjetër të instaluar të paketës. Ju lutemi përditësojini paketat që vijojnë dhe kontrolloni nëse problemi vazhdon të ndodhë:

%s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:163 ../apport/ui.py:163
3.
The program crashed on an assertion failure, but the message could not be retrieved. Apport does not support reporting these crashes.
Programi u mbyll nga një dështim në hyrje, por nuk mund të merret një mesazh. Apport nuk e suporton raportimin e këtyre mbylljeve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-08-27
Located in ../apport/ui.py:112
4.
unknown program
program i panjohur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:300 ../apport/ui.py:300
5.
Sorry, the program "%s" closed unexpectedly
Na vjen keq, programi "%s" u mbyll papritur
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-23
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:301 ../apport/ui.py:301
6.
Problem in %s
Problem në %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:303 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1456 ../apport/ui.py:303 ../apport/ui.py:1456
7.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
Kompjuteri juaj nuk ka kujtesë të lirë sa duhet për të analizuar automatikisht problemin dhe për t'i dërguar një raport zhvilluesve.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:304 ../apport/ui.py:304
8.
Invalid problem report
Raportim i pavlefshëm i problemit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:359 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:367 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:516 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:519 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:724 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1262 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1428 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1432 ../apport/ui.py:359 ../apport/ui.py:367 ../apport/ui.py:516 ../apport/ui.py:519 ../apport/ui.py:724 ../apport/ui.py:1262 ../apport/ui.py:1428 ../apport/ui.py:1432
9.
The report belongs to a package that is not installed.
Raporti i përket një pakete që nuk është instaluar.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../apport/ui.py:240
10.
This problem report is damaged and cannot be processed.
Ky raportim i problemit është i dëmtuar dhe nuk mund të shqyrtohet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-24
Located in ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1137 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1218 ../debian/tmp/usr/lib/python3.8/dist-packages/apport/ui.py:1434 ../apport/ui.py:1137 ../apport/ui.py:1218 ../apport/ui.py:1434
110 of 127 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gim , Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci.