Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
1120 of 4091 results
11.
Adobe Flash plugin
Plugin Adobe Flash
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2010-06-12
Located in ../menu-data-additional/flashplugin-installer.desktop.in.h:2
12.
Installer for the Adobe Flash plugin for Mozilla
Bộ cài đặt phần mở rộng Adobe Flash dành cho Mozilla
Translated by Nguyen Dinh Trung on 2009-12-28
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-28
Located in ../menu-data-additional/flashplugin-installer.desktop.in.h:1
13.
Gnome Office
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gnome Office
Translated by Phương Võ on 2009-10-11
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-additional/gnome-office.desktop.in.h:1
14.
This is a set of applications labeled the "GNOME Office suite".
Các chương trình trong 'Bộ phần mềm văn phòng của GNOME'
Translated by Nguyen Dinh Trung on 2009-12-28
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-additional/gnome-office.desktop.in.h:2
15.
Dictionary, Disk Usage Analyzer, Log File Viewer, Search Tool
Các chương trình từ điển, kiểm tra lưu lượng sử dụng đĩa, xem nhật kí hệ thống và tìm kiếm
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-additional/gnome-utils.desktop.in.h:2
16.
GNOME Desktop Utilities
Các tiện ích cho GNOME Desktop
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-additional/gnome-utils.desktop.in.h:1
17.
Gnome Partition Editor
Trình hiệu chỉnh phân vùng Gnome
Translated by Phương Võ on 2009-10-11
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data-additional/gparted.desktop.in.h:1
18.
Edit text files
Soạn thảo tập tin văn bản
Translated by Nguyen Dinh Trung on 2009-12-28
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data/gedit:gedit.desktop.in.h:1 ../menu-data/jedit:jedit.desktop.in.h:2 ../menu-data/pluma:pluma.desktop.in.h:2 ../menu-data/vim-common:vim.desktop.in.h:2 ../menu-data/vim-gui-common:gvim.desktop.in.h:2
19.
GVim Text Editor
Trình chỉnh sửa văn bản GVim
Translated by Phương Võ on 2009-10-11
Reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-14
Located in ../menu-data/vim-gui-common:gvim.desktop.in.h:2
20.
Icedtea Java Browser Plugin
Trình mở rộng Java Icedtea cho trình duyệt
Translated by Phương Võ on 2009-10-11
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-28
Located in ../menu-data-additional/icedtea-plugin.desktop.in.h:2
1120 of 4091 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Cao Minh Tu, Ha-Duong Nguyen, Hai Lang, Lê Hoàng Anh, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Lê Quốc Tuấn, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Dinh Trung, Phương Võ, Son Tac, Trung Ngô, Trương Ứng Minh, Vu Do Quynh, cc.haph, datanhlg, heroandtn3, hoang le son.