Translations by Walter Garcia-Fontes

Walter Garcia-Fontes has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
~
Configure which services will be run when the system starts
2016-04-12
Configureu els serveis que s'executaran quan s'iniciï el sistema
~
Services
2016-04-12
Serveis
~
GUI Python Shell with Filling
2016-01-04
Intèrpret d'ordres Phython amb interfície d'usuari i registre
~
Log File Viewer
2015-02-08
Visualitzador de fitxers de registre
~
A map editor for Battle for Wesnoth maps
2011-04-02
Un editor de mapes per a mapes del joc Batalla per Wesnoth
~
Help using Xfce
2011-04-02
Ajuda per a l'Xfce
3674.
Play movies and songs
2011-04-02
Reproduïu pel·lícules i cançons
3681.
Locate documents and folders on this computer by name or content using Tracker
2011-04-02
Trobeu documents i directoris d'aquest ordinador pel nom o el contingut utilitzant el Tracker
3683.
Transcribe speech data using an integrated editor
2011-04-02
Transcriviu dades de veu utilitzant un editor integrat
3693.
Reconstruction of phylogenetic trees by maximum likelihood (parallelized version)
2011-04-02
Reconstrucció d'arbres filogenètics mitjançant màxima versemblança (versió paral·lelitzada)
3695.
Reconstruction of phylogenetic trees by maximum likelihood
2011-04-02
Reconstrucció d'arbres filogenètics mitjançant màxima versemblança
3699.
Displays, modifies, prints and exports in SVG format phylogenetic trees
2011-04-02
Visualitza, modifica, imprimeix i exporta a arbres filogenètics en format SVG
3716.
Tumiki Fighters
2011-04-02
Tukimni Fighters
3725.
A drawing program for children.
2011-04-02
Un programa de dibuix per a infants
3733.
A SIP softphone
2011-04-02
Un telèfon virtual SIP
3737.
A logging program for Ham Operators
2011-04-02
Un programa d'enregistrament per a radioaficionats
3740.
PSK31 for Linux with a openMotif GUI
2011-04-02
PSK31 per al Linux amb una interfície gràfica d'usuari de l'openMotif
3748.
Change settings for multimedia production
2011-04-02
Canvieu la configuració per a la producció de multimèdia
3750.
Customize your Ubuntu Desktop CDs easily
2011-04-02
Personalitzeu fàcilment els vostres CD de l'Ubuntu Desktop
3763.
Fully populate the grid with numbers under some conditions
2011-04-02
Ompliu totalment la graella amb números sota certes condicions
3812.
Access remote desktops
2011-04-02
Accediu a escriptoris remots
3814.
Choose how other users can remotely view your desktop
2011-04-02
Trieu com altres usuaris remots poden visualitzar el vostre escriptori
3818.
A translation tool to help a human translator translate files into other languages
2011-04-02
Una eina de traducció dissenyada com a ajuda als traductors humans per traduir fitxers en altres llengües
3833.
VYM - View Your Mind
2011-04-02
VYM - Visualitzeu la vostra ment
3840.
Postnuclear realtime strategy
2011-04-02
Estratègia en temps real postnuclear
3844.
Split wave files into multiple chunks
2011-04-02
Separeu fitxers wave en diversos fragments
3854.
A fantasy turn-based strategy game
2011-04-02
Un joc d'estratègia fantàstica per torns
3856.
2D platform game with a slight rotational twist
2011-04-02
Un joc de plataformes en 2D amb una lleugera tendència a la rotació
3857.
Which Way is Up
2011-04-02
Quina cara és la de dalt
3858.
Start the Wicd client without system tray icon
2011-04-02
Inicieu el client Wicd sense l'icona de la safata del sistema
3864.
Wine Windows Program Loader
2011-04-02
Carregador Wine d'aplicacions del Windows
3875.
Simple GTK gui to the wiimote to test and display the wiimote data.
2011-04-02
Una interfície gràfica GTK senzilla per provar i mostrar les dades del wiimote
3878.
Assists in the prevention and recovery of Repetitive Strain Injury (RSI)
2011-04-02
Ajuda en la prevenció i la recuperació de les Lesions per Esforços Repetitius (LER)
3880.
A 2D game where funny characters launch funny weapons
2011-04-02
Un joc en 2D on personatges graciosos disparen armes gracioses
3890.
GUI designer written in Python with wxPython
2011-04-02
Dissenyador d'interfícies gràfiques d'usuari en Python amb l'wxPython
3898.
Xadrez Chinês
2011-04-02
Escacs xinès
3899.
Small text editor
2011-04-02
Editor petit de text
3902.
Xaos - Fractal Zoomer
2011-04-02
Xaos - Amplificador de fractals
3909.
barrel game
2011-04-02
Joc de barrils
3911.
Get rid of those Wingdows Viruses!
2011-04-02
Elimineu aquests virus del Wingdows
3922.
Chat with people using IRC
2011-04-02
Converseu amb gent usant l'IRC
3924.
Chat with other people using Internet Relay Chat
2011-04-02
Converseu amb altra gent usant l'IRC
3925.
XChat IRC
2011-04-02
Tertúlia IRC de l'XChat
3932.
Yet another minesweeper for X
2011-04-02
Un altre joc més de mines per a les X
3934.
X Window Information
2011-04-02
Informació del sistema de finestres X
3937.
xdrawchem Chemistry Editor
2011-04-02
Editor de química xdrawchem
3964.
A simple video player that gets sync from jack transport.
2011-04-02
Un reproductor de vídeo senzill que se sincronitza des del transport del jack
3966.
A jumping game
2011-04-02
Un joc saltador
3970.
A colorful solitaire Mah Jongg game
2011-04-02
Un joc multicolor del solitari Mah Jongg
3974.
An interface to the Maxima Computer Algebra System
2011-04-02
Una interfície per al Sistema Simbòlic d'Àlgebra Maxima