Translations by Sergi Mateo

Sergi Mateo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1504 results
~
View and manipulate FITS-format files
2013-11-09
Visualitzeu i manipuleu fitxers en format FITS
~
Galaga:Hyperspace
2013-03-03
Galaga:Hyperspace
~
vnc-client
2013-03-03
vnc-client
~
xenlog
2013-03-03
xenlog
~
tqslcert
2013-03-03
tqslcert
~
XRCed
2013-03-03
XRCed
~
PyCrust
2013-03-03
PyCrust
~
Pioneers Server
2013-03-03
Servidor de Pioneers
~
Create your own game for Pioneers
2013-03-03
Creeu el vostre propi joc de Pioneers
~
Pioneers Editor
2013-03-03
Editor de Pioneers
~
KsirK Skin Editor
2013-03-03
Editor d'aparences pel Ksirk
~
Skin Editor for the World Domination Strategy Game
2013-03-03
Editor d'aparences per al joc d'estratègia de dominació mundial
~
KMail view
2013-03-03
Vista del KMail
~
Add or remove users and groups
2013-03-03
Afegiu o suprimiu usuaris i grups
~
Configure which folders are available for your network neighborhood
2013-03-03
Configureu quines carpetes són visibles a altres ordinadors de la xarxa
~
Shared Folders
2013-03-03
Carpetes compartides
~
Users and Groups
2013-03-03
Usuaris i grups
~
Sound
2013-03-03
So
~
DeSmuME (Gtk-Glade)
2013-03-03
DeSmuME (Gtk-Glade)
~
Edit schema to define XML reader in OCaml
2013-03-03
Editeu un esquema per definir el lector XML en OCaml
~
Control RME Digi32 and RME Digi96 soundcards
2013-03-03
Controleu les targetes de so RME Digi32 i RME Digi96
~
A panel applet for resizing and reorientating X screens.
2012-03-03
Una miniaplicació del plafó per a redimensionar i reorientar les pantalles d'X.
~
Lightweight browser
2012-03-03
Un navegador lleuger
~
GCX Astro-Image Processor
2011-11-12
Processador d'imatges astronòmiques CGX
~
Process astronomical images and control CCDs
2011-11-12
Aplicació per processar imatges astronòmiques i controlar CCD
~
Apply Bazaar Bundle
2011-11-12
Instal·leu un conjunt de paquets per al Bazaar
~
Help using Xfce
2011-04-03
Ajuda per a utilitar l'Xfce
~
Swami Instrument Editor
2011-04-03
Editor d'instruments Swami
~
A map editor for Battle for Wesnoth maps
2010-08-31
Un editor de mapes per a mapes del Batalla per Wesnoth
~
qutIM
2010-08-31
qutIM
~
GChemPaint Chemical Structures Editor
2010-08-29
Editor d'estructures químiques GChemPaint
~
Edit chemical 2D structures
2010-02-24
Editeu estructures químiques en 2D
~
Envy24 control
2009-10-07
Envy24 control
~
Control Envy24 (ice1712) based soundcards
2009-10-07
Controleu targetes de so basades en Envy24 (ice1712)
~
Control Echoaudio soundcards
2009-10-06
Controleu targetes de so Echoaudio
~
Design database schema for OCaml
2009-10-06
Dissenyeu esquemes de bases de dades per a l'OCaml
~
Cahn-Hilliard User Interface (Illuminator)
2009-10-03
Interfície d'Usuari Cahn-Hilliard (Illuminator)
23.
The Kernel Panic game for the Spring engine. A fast-paced RTS with no economy.
2010-02-15
El joc del Kernel Panic per al motor Spring. Un joc d'estratègia en temps real ràpid i sense economia.
221.
Precision Raster Image Convolution Engine
2010-02-15
Motor de tramatge d'imatges amb convolució precisa
225.
A Pugnacious Ogg Editor
2010-02-15
Un editor bel·ligerant de fitxers Ogg
320.
A standalone 3D first person online deathmatch shooter.
2010-02-15
Joc de trets en 3D en primera persona per a jugar en mode deathmatch en línia
378.
3d light cycle game
2010-02-15
Joc de motos de llum en 3D
379.
Armagetron Advanced
2010-02-15
Armagetron Advanced
386.
Advanced Strategic Command
2010-02-15
Advanced Strategic Command
484.
Colorful Logic game with arcade and tactics modes
2010-02-15
Joc de lògica ple de color amb modes arcade i tàctic
509.
Blob Wars : Blob And Conquer
2010-02-15
Blob Wars : Blob And Conquer
510.
Mission and Objective based 3D Action Game
2010-02-15
Joc d'acció en 3D basat en missions i objectius
512.
Bloboats
2010-02-15
Bloboats
514.
Block Attack - Rise of the Blocks
2010-02-16
Atac dels blocs - L'aixecament dels blocs
517.
Tetris Attack clone with spooky undertones
2010-02-16
Un clon del Tetris Attack amb sons fantasmals