Translations by Ruben Comino

Ruben Comino has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

117 of 17 results
556.
An OpenGL breakout
2010-08-05
Una ruptura del OpenGL
916.
A media-rich model, simulation construction kit and authoring tool
2010-08-05
Un model ric de mitjans de comunicació, simulació de kit de construcció i una eina d'autoria
1076.
Rock out with your keyboard
2010-08-05
Rockeja amb el teu teclat
1246.
Find any recipe you want
2010-08-05
Troba qualsevol recepta que busquis
1251.
Play Nintendo ROM files
2010-08-05
Juga amb els arxius ROM de Nintendo
1256.
Google Gadgets (GTK)
2010-08-05
Gadgets de Google (GTK)
1257.
Run Google Gadgets in GNOME/GTK environment
2010-08-05
Executa els Gadgets de Google a l'ambient GNOME/GTK
1258.
Google Gadgets (Qt)
2010-08-05
Gadgets de Google
1259.
Run Google Gadgets in KDE/Qt environment
2010-08-05
Executa Gadgets de Google en ambients KDE/Qt
1263.
GGZ-Gnome
2010-08-05
GGZ-Gnome
1265.
ggz-txt
2010-08-05
ggz-txt
1267.
Quick start of GGZ games
2010-08-05
Inici ràpid dels jocs GGZ
1268.
GGZ games: Chess, Checkers, Go, ...
2010-08-05
Jocs GGZ: Escacs, Dames, Go
1269.
GGZBoard
2010-08-05
GGZTaula
1272.
Draw models of molecules
2010-08-05
Dibuixa models de molècules
1348.
Mount CD-ROM and DVD image iso
2010-08-05
Munta imatges iso de CD-ROM i DVD
1350.
Gnome Music Player Client
2010-08-05
Client del reproductor de música Gnome