Translations by Siegfried Gevatter

Siegfried Gevatter has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
~
Xfce archive manager
2012-03-10
Gestor d'arxius de l'Xfce
6.
Easy to use distributed version control system
2009-10-04
Sistema distribuït de control de versions fàcil d'utilitzar
40.
NVidia binary X.Org driver ('version 185' driver)
2009-10-04
Controlador binari d'NVidia per a l'X.Org (versió 185)
41.
NVidia binary X.Org driver ('version 96' driver)
2012-03-10
Controlador binari d'NVidia per a l'X.Org (versió 96)
95.
Web developer extension for the Firefox web browser
2009-10-04
Extensió del desenvolupador web per al navegador Firefox
98.
Advanced proxy management tool for Firefox
2009-10-04
Eina de gestió avançada dels servidors intermediaris per al Firefox
100.
Lighting is the Mozilla Calendar extension for Thunderbird based on sunbird - the Mozilla Standalone Calendar application.
2009-10-04
Lightning és l'extensió del Mozilla Calendar per al Thunderbird basada en Sunbird - l'aplicació autònoma de calendari de Mozilla.
103.
mouse gestures from the optimoz project
2009-10-04
gestos de ratolí del projecte Optimoz
112.
Adds zoom option to Mozilla context menu.
2009-10-04
Afegeix l'opció de zoom al menú contextual del Mozilla
113.
Imagezoom extension for Mozilla suite
2009-10-04
Extensió de zoom d'imatges per al conjunt de programes de Mozilla
114.
Adds information about the HTTP headers to Firefox
2009-10-04
Afegeix informació sobre les capçaleres HTTP al Firefox
116.
Javascript/plugins permissions manager for Firefox
2009-10-04
Gestor de permisos del JavaScript i els connectors per al Firefox
117.
No Script extension for Firefox
2009-10-04
Extensió No Script per al Firefox
118.
Nukeimage adds a "Remove this image" context menu option to all images.
2009-10-04
Nukeimage afegeix l'opció "Suprimeix aquesta imatge" al menú contextual de totes les imatges.
119.
Nukeimage context menu for Firefox
2009-10-04
Menú contextual Nukeimage per al Firefox
120.
Firefox extension for sharing interesting websites
2009-10-04
Extensió per al Firefox per a compartir pàgines web d'interès
121.
Stumbleupon extension for Firefox
2009-10-04
Extensió Stumbleupon per al Firefox
125.
Venkman extension for Firefox
2009-10-04
Extensió Venkman per al Firefox
127.
This extension automatically generates per-site passwords if you prefix your password with @@ or press F2 beforehand.
2009-10-04
Aquesta extensió genera automàticament contrasenyes per a cada lloc web prefixant la teva contrasenya amb @@ o bé pitjant F2 anticipadament.
128.
Firefox extension to save and manage Web pages
2009-10-04
Extensió del Firefox per a guardar i administrar pàgines web
138.
Adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of the browser.
2009-10-04
Afegeix un menú i una barra d'eines per a canviar l'agent d'usuari del navegador.
177.
A Timer for tasks like washing your clothes, baking a pizza or making tea.
2009-10-04
Una agenda per a programar feines com ara rentar la roba, enfornar una pizza o fer te.
194.
A BackSpace compatible Free Software Screen Saver
2009-10-04
Estalvi de pantalles lliure compatible amb BackSpace
266.
Graphically create Unix application wrappers for GNUstep
2009-10-04
Creeu gràficament embolcalls per a aplicacions Unix per a GNUstep
270.
An open source Yahtzee like game written in C#
2009-10-04
Un joc a l'estil Yahtzee, escrit en C# i de codi de font obert
280.
Abraca XMMS2 Client
2009-10-04
Client d'XMMS2 Abraca
281.
Manage Music
2009-10-04
Gestioneu música
285.
Give your application an accessibility workout
2009-10-04
Feu una anàlisi d'accessibilitat a les vostres aplicacions
381.
Browse the World Wide Web
2009-10-04
Navegeu per la xarxa
916.
A media-rich model, simulation construction kit and authoring tool
2010-09-04
Eina d'autoria de models i simulacions amb riquesa de gràfics
1262.
GGZ Core Client
2010-09-04
Client principal per al GGZ
1286.
Gimmix is a graphical music player daemon (MPD) client written in C.
2010-09-04
Gimmix és un client gràfic per al dimoni reproductor de música (MPD)
2455.
Convert Khmer between Unicode and legacy Khmer encodings.
2010-09-04
Convertiu text en codificacions antigues camboyanes a Unicode, i a l'inrevés
3149.
Dream Cheeky Rocket Control
2010-09-04
Controlador per a llançadors de dards de Dream Cheeky
3361.
View and analyze astronomical data
2009-11-26
Visualitzeu i analitzeu dades astronòmiques
3379.
3D artillery game similar to Scorched Earth
2009-11-26
Joc d'artilleria en 3D similar al Scorched Earth