Translations by Josep Sànchez

Josep Sànchez has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 52 results
5.
Bazaar Version Control System
2009-10-03
Sistema de control de versions Bazaar
6.
Easy to use distributed version control system
2009-10-03
Sistema distribuit de control de versions de fàcil utilització
26.
LXDE (the Lightweight X11 Desktop Environment)
2009-10-03
LXDE (entorn d'escriptori lleuger per a l'X11)
27.
Meta-package for the Lightweight X11 Desktop Environment
2009-10-03
Meta paquet per a l'entorn d'escriptori lleuger per a l'X11
40.
NVidia binary X.Org driver ('version 185' driver)
2009-10-03
Controlador binari d'NVidia per a l'X.Org
90.
Showcase provides a new way to manage your Firefox tabs and windows
2009-10-03
Showcase proporciona una nova manera de gestionar les pestanyes i finestres del Firefox
91.
Firefox Showcase extension for Firefox/Iceweasel
2009-10-03
Connector Firefox Showcase per a Firefox/Iceweasel
92.
Firefox extension for a quick browse of Ubuntu-it community
2009-10-03
Connector del Firefox per a una navegació ràpida de la comunitat Ubuntu-it
93.
Ubuntu-it menu extension for Firefox
2009-10-05
Extensió de menú per al Firefox d'Ubuntu-it
94.
Web Developer toolbar for Firefox
2009-10-03
Barra del desenvolupador web per a Firefox
95.
Web developer extension for the Firefox web browser
2009-10-03
Barra del desenvolupador web per al navegador Firefox
96.
Firefox extension that replaces flash plugin by a button
2009-10-03
Extensió del Firefox que reemplaça el connector flash amb un botó
97.
Flashblock extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Flashblock per al Firefox
98.
Advanced proxy management tool for Firefox
2009-10-03
Eina de gestió avançada de proxy per al Firefox
99.
Foxyproxy extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Foxyproxy per al Firefox
100.
Lighting is the Mozilla Calendar extension for Thunderbird based on sunbird - the Mozilla Standalone Calendar application.
2009-10-03
Lightning és l'extensió del Mozilla Calendar per al Thunderbird basat en sunbird - l'aplicació autònoma de calendari de Mozilla.
101.
Lightning extension for Thunderbird
2009-10-03
Extensió Lightning per al Thunderbird
102.
Mozgest extension for Mozilla suite
2009-10-03
Extensió Mozgest per a la suite Mozilla
103.
mouse gestures from the optimoz project
2009-10-03
gestos de ratolí del projecte optimoz
110.
A set of URL manipulation utilities for Firefox's location bar
2009-10-03
Un conjunt d'utilitats de manipulació de URL per a la barra d'adreces del Firefox
111.
Diggler extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Diggler per al Firefox
305.
Dogfight an enemy plane
2009-10-03
Combat un avió enemic
315.
Retro platform game
2009-10-03
Plataforma de jocs retro
335.
Allows the configuration of the ATI graphics hardware settings.
2009-10-03
Permet la configuració dels paràmetres del maquinari per a dispositius gràfics ATI.
340.
Alsa Modular Synth
2009-10-03
Sintetitzador modular Alsa
341.
Modular Software Synth
2009-10-03
Sintetitzador modular per programari
342.
MSN Messenger for Linux
2009-10-03
Missatger MSN per a Linux
344.
Two oscillator software synthesizer
2009-10-03
Sintetitzador per programari de dos oscil·ladors
346.
A client for the eD2k network
2009-10-03
Un client per a la xarxa eD2k
347.
aMule
2009-10-03
aMule
348.
aMule remote control
2009-10-03
Control remot de l'aMule
349.
aMuleGUI
2009-10-03
aMuleGUI
352.
"Falling blocks puzzle game"
2009-10-03
Trencaclosques de blocs que cauen
353.
Angry Drunken Dwarves
2009-10-03
Angry Drunken Dwarves
355.
Send and receive
2009-10-03
Envia i rep
358.
An intelligent spaced-repetition memory training program
2009-10-03
Programa inteligent d'entrenament de memòria de ritme ràpid
361.
Multiplayer flying saucer racing game
2009-10-03
Joc multijugador de curses de plats voladors
371.
Virtual Machine for running Atari 32-bit operating systems and applications
2009-10-03
Màquina virtual per a executar sistemes operatius i aplicacions de 32 bits de l'Atari
372.
Ardour Digital Audio Workstation (GTK2 Interface)
2009-10-03
Estació de treball d'audio digital Ardour (amb interfície GTK2)
377.
Convert multimedia for all your devices
2009-10-03
Convertiu contingut multimèdia per a tots els vostres dispositius
383.
Interactive EXAFS data analysis
2009-10-03
Analisi de dades interactiu EXAFS
384.
Artha
2009-10-03
Artha
385.
Handy thesaurus based on WordNet
2009-10-03
Tesaurus basat en WordNet
387.
Defend your Command
2009-10-03
Defensa el teu comando
389.
Default Sound Card
2009-10-03
Targeta de so predeterminada
398.
Asylum
2009-10-03
Asylum
399.
surreal platform shooting game
2009-10-03
joc de trets surrealista
402.
Interactive EXAFS data processing
2009-10-03
Procés de dades interactiu EXAFS
404.
Molecule puzzle game
2009-10-03
Joc de trencaclosques Molecule
414.
Program keyboard shortcuts
2009-10-03
Dreceres de teclat dels programes