Translations by Núria Costa

Núria Costa has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
112.
Adds zoom option to Mozilla context menu.
2009-10-03
Afegeix l'opció de zoom al menú Mozilla.
113.
Imagezoom extension for Mozilla suite
2009-10-03
Extensió de zoom d'imatges per al conjunt de programes de Mozilla.
114.
Adds information about the HTTP headers to Firefox
2009-10-03
Afegeix informació sobre les capçaleres HTTP al Firefox.
116.
Javascript/plugins permissions manager for Firefox
2009-10-03
Gestor de permisos javascript/connectors del Firefox.
117.
No Script extension for Firefox
2009-10-03
No hi ha extensió de l'script per al Firefox.
118.
Nukeimage adds a "Remove this image" context menu option to all images.
2009-10-03
Nukeimage afegeix l'opció "Suprimeix aquesta imatge" al menú de totes les imatges.
119.
Nukeimage context menu for Firefox
2009-10-03
Menú de Nukeimage per a Firefox.
120.
Firefox extension for sharing interesting websites
2009-10-03
Extensió de Firefox per a compartir pàgines web d'interès.
121.
Stumbleupon extension for Firefox
2009-10-03
Extensió de Stumbleupon per a Firfox.
122.
BiDirectional support for Thunderbird/Icedove
2009-10-03
Suport bidireccional per al Thunderbird o l'Icedove
123.
bidiui extension for Thunderbird/Icedove
2009-10-03
Extensió BiDi UI per al Thunderbird o l'Icedove
124.
Javascript debugger for Mozilla based applications
2009-10-03
Depurador de Javascript per a les aplicacions basades en Mozilla
125.
Venkman extension for Firefox
2009-10-03
Extensió de Venkman per al Firefox
126.
PwdHash extension for Firefox
2009-10-03
Extensió de PwdHash per al Firefox
127.
This extension automatically generates per-site passwords if you prefix your password with @@ or press F2 beforehand.
2009-10-03
Pots fer que aquesta extensió generi automàticament contrasenyes per a cada lloc web prefixant la teva contrasenya amb @@ o bé pitjant F2 anticipadament.
128.
Firefox extension to save and manage Web pages
2009-10-03
Extensió del Firefox per a guardar o administrar pàgines web
129.
Scrapbook extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Scrapbook per al Firefox
130.
Speed Dial extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Speed Dial per al Firefox
131.
Speed Dial for fast access to your most visited websites
2009-10-03
Speed Dial per a accedir ràpidament a les pàgines web que més visites
132.
Quickfile extension for Thunderbird/Icedove
2009-10-03
Extensió Quickfile per al Thunderbird o l'Icedove
133.
Thunderbird/Icedove extension which aims to speed up filing of messages into your mail folder hierarchy.
2009-10-03
Extensió per al Thunderbird o l'Icedove que té com a objectiu arxivar més ràpidament els missatges al vostre directori de correu.
134.
Firefox 1-click Tor extension
2009-10-03
Extensió 1-click Tor per al Fiefox
135.
Torbutton extension for Firefox
2009-10-03
Extensió Torbutton per al Firefox
138.
Adds a menu and a toolbar button to switch the user agent of the browser.
2009-10-03
Afegeix un menú i una barra d'eines per a canviar l'usuari del navegador.
139.
User Agent Switcher extension for Firefox
2009-10-03
Extensió User Agent Switcher per al Firefox
171.
Elmer
2009-10-03
Elmer
172.
Elmer FEA software
2009-10-03
Programari FEA de l'Elmer
177.
A Timer for tasks like washing your clothes, baking a pizza or making tea.
2009-10-03
Una agenda per a programar feines com rentar la roba, enfornar una pizza o fer te.
182.
Qualitative Research Software for GNUstep
2009-10-03
Programari de recerca qualitativa per al GNUstep
185.
GNUstep Gomoku Game
2009-10-03
Joc Gomoku del GNUstep
186.
Gomoku.app
2009-10-03
Gomoku.app
188.
[GNUstep | Graphical] Object Relationship Modeller
2009-10-03
[GNUstep | Graphical] Modelador de relacions entre objectes
189.
Gridlock
2009-10-03
Gridlock
194.
A BackSpace compatible Free Software Screen Saver
2009-10-03
Tecla de retrocés compatible amb l'estalviapantalles del programari lliure
195.
InnerSpace
2009-10-03
InnerSpace
198.
LiVES
2009-10-03
LiVES
199.
Video Editor/VJ tool
2009-10-03
Eina d'edició de vídeos VJ
200.
LuserNET News Reader
2009-10-03
Lector de notícies LuserNET
201.
News Reader for GNUstep
2009-10-03
204.
MP3 Diags
2009-10-03
MP3 Diags
205.
MP3 Diags - diagnosis and repair tool
2009-10-03
MP3 Diags - eina de diagnosi i reparació
209.
MathWar
2009-10-03
MathWar
213.
GNU/Linux Audio Mechanics
2009-10-03
Mecànica de l'àudio del GNU/Linux
407.
Attal
2009-10-03
Attal
408.
Turn based strategy game
2009-10-03
Joc d'estratègia per torns
409.
Audacious2
2009-10-03
Audacious2
410.
Play music
2009-10-03
413.
AutoKey
2009-10-03
AutoKey
414.
Program keyboard shortcuts
2009-10-03
Programa de tecles de drecera
415.
Avahi Zeroconf Browser
2009-10-03
Navegador zeroconf Avahi