Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 21 results
1.
Customising Your Computer
Uw computer aanpassen
Translated by gkey on 2007-10-06
Reviewed by Balaam's Miracle on 2007-10-20
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:14(title)
2.
This section contains information about changing the look and behavior of your computer to suit your preference.
Dit onderdeel bevat informatie over het aanpassen van het uiterlijk en gedrag van uw computer naar uw wensen.
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:15(para)
3.
Customising Panels
Panelen aanpassen
Translated by Wander Nauta on 2007-10-05
Reviewed by Balaam's Miracle on 2007-10-20
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:19(title)
4.
The panels of your Xubuntu desktop are very flexible. Right-clicking them will let you customize their appearance and behaviour. See also <link linkend="desktop-themes">Changing Desktop Themes</link> to change the appearance of your desktop and icon themes.
De panelen van uw Xubuntu-bureaublad zijn zeer aanpasbaar. Door er met de rechtermuisknop op te klikken kunt u het uiterlijk en gedrag aanpassen. Zie ook <link linkend="desktop-themes">Bureaubladthema's wijzigen</link> om het uiterlijk van uw bureaublad en pictogrammen aan te passen.
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:20(para)
5.
The Main Menu
Het hoofdmenu
Translated by gkey on 2007-10-06
Reviewed by Balaam's Miracle on 2007-10-20
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:25(title)
6.
You may change the appearance of the Main Menu (<emphasis>Applications</emphasis>) with the menu editor. Launch it with <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Settings</guisubmenu><guimenuitem>Menu Editor</guimenuitem></menuchoice>.
U kunt het uiterlijk van de (<emphasis>Applicaties</emphasis>) in het hoofdmenu aanpassen met behulp van de menu-editor. Start deze op via <menuchoice><guimenu>Applicaties</guimenu><guisubmenu>Instellingen</guisubmenu><guimenuitem>Menu-editor</guimenuitem></menuchoice>.
Translated and reviewed by Balaam's Miracle on 2007-10-20
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:26(para)
7.
Changing Desktop Themes
Bureaubladthema's aanpassen
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:31(title)
8.
Unlike some other desktop environments, Xfce does not currently have a separate application to help you automatically install new desktop themes. Instead, to use a new desktop theme, you need to store new themes in a special folder inside of your home folder. The following instructions will show you how to install and use a new desktop theme in Xubuntu.
In tegenstelling tot andere bureaubladomgevingen, heeft Xfce op dit moment nog geen toepassing die u helpt nieuwe bureaubladthema's te installeren. Om een nieuw bureaubladthema te kunnen gebruiken, dient u deze in een speciale map in uw persoonlijke map te plaatsen. De onderstaande instructies laten zien hoe u een nieuw bureaubladthema in Xubuntu kunt installeren en gebruiken.
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:32(para)
9.
<emphasis>Download a theme from the internet, and save it to your computer</emphasis>. <ulink url="http://www.xfce-look.org">Xfce-look.org</ulink> is a popular site that contains many themes that are compatible with Xubuntu. Additionally, many of the Gtk-2 themes from <ulink url="http://gnome-look.org">gnome-look.org</ulink> will also work with Xubuntu.
<emphasis>Download een thema van het internet en sla deze op uw computer op</emphasis>. <ulink url="http://www.xfce-look.org">Xfce-look.org</ulink> is een populaire website met vele thema's die werken met Xubuntu. Daarnaast werken vele van de Gtk-2-thema's van <ulink url="http://gnome-look.org">gnome-look.org</ulink> ook op Xubuntu.
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:37(para)
10.
<emphasis>Create the .themes folder</emphasis>. Inside of your home folder, create a new folder and name it, ".themes". Thus, the full path to this folder would be <menuchoice><guimenuitem>home</guimenuitem><guimenuitem>username</guimenuitem><guimenuitem>.themes</guimenuitem></menuchoice>
<emphasis>Maak de map .themes</emphasis>. Maak in uw persoonlijke map een nieuwe map en noem deze: ".themes". Het volledige pad naar deze map wordt dus <menuchoice><guimenuitem>home</guimenuitem <guimenuitem>gebruikersnaam</guimenuitem><guimenuitem>.themes</guimenuitem></menuchoice>
Translated and reviewed by cumulus007 on 2009-09-29
Located in config-desktop/C/config-desktop.xml:43(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AndorvB, Balaam's Miracle, Frederik Wynants, Giappe, Jean Waucomont, Joshua Lückers, Koen_VL, RenoII, Wander Nauta, cumulus007, gkey, kralor, larsko, pgun.