Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 114 results
1.
Basic Commands
Grundläggande kommandon
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:12(title)
2.
Using this Guide
Användning av guiden
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:15(title)
3.
man intro(1)
man intro(1)
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:25(emphasis)
4.
"Under Linux there are GUIs (graphical user interfaces), where you can point and click and drag, and hopefully get work done without first reading lots of documentation. The traditional Unix environment is a CLI (command line interface), where you type commands to tell the computer what to do. That is faster and more powerful, but requires finding out what the commands are." -- from <placeholder-1/>
"Under Linux finns det grafiska användargränssnitt där du kan peka, klicka och dra, och förhoppningsvis utföra arbete utan att först behöva läsa en massa dokumentation. Den traditionella Unix-miljön är kommandoraden (cli, command line interface), där du kan skriva in kommandon för att berätta för datorn vad som skall göras. Det är snabbare och effektivare, men kräver att man vet vad kommandona heter och gör." -- från <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:17(emphasis)
5.
This guide will make you familiar with basic GNU/Linux shell commands. It is not intended to be a complete guide to the command line, just an introduction to complement Xubuntu's graphical tools.
Den här guiden kommer att hjälpa dig med de grundläggande skalkommandona i GNU/Linux. Den är inte tänkt att vara en komplett guide till kommandoraden utan bara en introduktion för att komplettera Xubuntus grafiska verktyg.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:30(para)
6.
All command names, file names or paths to directories will be shown using a <command>monospace font</command>.
Alla kommandonamn, filnamn eller sökvägar till kataloger kommer att visas med ett <command>typsnitt med fast breddsteg</command>.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:40(para)
7.
All the commands on this guide are to be issued from a command prompt in a <application>Terminal</application> and will be shown as: <screen>command to type</screen>
Alla kommandon i den här guiden ska köras från en kommandoprompt i en <application>terminal</application> och kommer att visas som: <screen>kommando att skriva</screen>
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:47(para)
8.
<emphasis role="strong">Note that Linux is case sensitive.</emphasis> User, user, and USER are all different to Linux.
<emphasis role="strong">Observera att Linux skiljer på små och stora bokstäver.</emphasis> Användare, användare, och ANVÄNDARE tolkas alla olika i Linux.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-04-01
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:55(para)
9.
Starting a Terminal
Starta en terminal
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:66(title)
10.
To open a <application>Terminal</application> do as follow:
Öppna en <application>terminal</application> genom att göra följande:
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in basic-commands/C/basic-commands.xml:67(para)
110 of 114 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Håkan Hagman.