Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 19 results
1.
Administrative Tasks
Administrativa uppgifter
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
For security reasons, administrative tasks in Xubuntu can only be performed by users with special administrative privileges. The first user account created during installation will, by default, be able to perform administrative tasks.
Av säkerhetsskäl kan administrativa åtgärder i Xubuntu endast genomföras av användare med speciella administrativa privilegier. Det första användarkontot som skapas under installationen kommer, som standard, att kunna genomföra administrativa åtgärder.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, you will be asked to enter your user password. This helps to protect your system from malicious files and accidentally selecting options which may change the way your system works.
När du kör ett program som kräver administrativa privilegier så kommer du att bli tillfrågad om ditt användarlösenord. Detta hjälper till att skydda ditt system mot skadliga filer och oavsiktliga val av alternativ som kan ändra sättet som ditt system fungerar på.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:18(para)
4.
Each time you type your password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Varje gång som du matar in lösenordet kommer systemet att komma ihåg det i 15 minuter så att du inte behöver mata in det igen.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
5.
Giving administrative access to a user
Ge administrativ behörighet till en användare
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:22(title)
6.
You can restrict and enable administrative access (sudo) to users with the <link linkend="users-and-groups"><application>Users and Groups application</application></link>:
Du kan begränsa och aktivera administrativ åtkomst (sudo) för användare med programmet <link linkend="users-and-groups"><application>Användare och grupper</application></link>:
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
7.
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>System</guisubmenu><guimenuitem>Users and Groups</guimenuitem></menuchoice>
Klicka på <menuchoice><guimenu>Program</guimenu><guisubmenu>System</guisubmenu><guimenuitem>Användare och grupp</guimenuitem></menuchoice>
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
8.
Click <guibutton>Unlock</guibutton> and enter your password
Klicka på <guibutton>Lås upp</guibutton> och ange ditt lösenord
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
9.
Select the user who is to be given administrative access and press <guibutton>Properties</guibutton>
Välj användaren som ska tilldelas administrativ åtkomst och tryck på <guibutton>Egenskaper</guibutton>
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-31
Located in administrative/C/administrative.xml:32(para)
10.
Select the <guilabel>User Privileges</guilabel> tab
Välj fliken <guilabel>Användarprivilegier</guilabel>
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in administrative/C/administrative.xml:35(para)
110 of 19 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Håkan Hagman.