Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 116 results
1.
Adding, Removing and Updating Applications
Lägg till, ta bort och uppdatera program
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
2.
This section discusses how applications are installed, removed and kept up to date. Also covered are how packages are stored by Xubuntu and made available for download.
Detta avsnitt beskriver hur program installeras, tas bort och hålls uppdaterade. Det täcker även in hur paket lagras av Xubuntu och görs tillgängliga för hämtning.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:17(para)
3.
It also covers some more advanced techniques for managing applications.
Det täcker även in några mer avancerade tekniker för hantering av program.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(para)
4.
What is a package manager?
Vad är en pakethanterare?
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in add-applications/C/add-applications.xml:21(title)
5.
A package manager is a program that you can use to install, remove and upgrade software. Software for Xubuntu is provided in the form of packages, which are automatically downloaded by the package manager.
En pakethanterare är ett program som du kan använda för att installera, ta bort och uppgradera programvara. Programvara för Xubuntu tillhandahålls i formen av paket, som automatiskt hämtas av pakethanteraren.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-06
Located in add-applications/C/add-applications.xml:22(para)
6.
There are three main package management programs you can use in Xubuntu:
Det finns tre huvudsakliga pakethanteringsprogram som du kan använda i Xubuntu:
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:27(para)
7.
<link linkend="gnome-app-install">Add/Remove Applications</link> - Quickly installs and removes popular programs, as well as providing ratings.
<link linkend="gnome-app-install">Lägg till/Ta bort program</link> - Installerar snabbt och tar bort populära program såväl som att tillhandahålla betyg.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:33(para)
8.
<link linkend="synaptic">Synaptic</link> - Allows more advanced management, such as installing server applications and choosing different versions of the same package.
<link linkend="synaptic">Synaptic</link> - Tillåter mer avancerad hantering såsom installation av serverprogram och val av olika versioner av samma paket.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:40(para)
9.
<link linkend="apt">Apt</link> - Allows package management from the command line.
<link linkend="apt">Apt</link> - Tillåter pakethantering från kommandoraden.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:47(para)
10.
You can only use one package manager at a time. If you start another package manager while one is already open, you will receive an error message.
Du kan endast använda en pakethanterare åt gången. Om du startar en annan pakethanterare samtidigt som en annan redan är igång så kommer du att få ett felmeddelande.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:55(para)
110 of 116 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Håkan Hagman, Torbjörn Hed.