Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 57 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - Linux för människor!
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Xubuntu, and shows how to get help with Xubuntu.
Detta avsnitt är en introduktion till Xubuntu. Det förklarar filosofin bakom Xubuntu och dess rötter, ger information om hur man kan bidra till Xubuntu och visar hur man får hjälp med Xubuntu.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:14(para)
3.
Thank you for your interest in Xubuntu 9.04 - the <emphasis>Jaunty Jackalope</emphasis> - released in April 2009.
Tack för ditt intresse i Xubuntu 9.04 - <emphasis>Jaunty Jackalope</enphasis> - utgiven i april 2009.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:15(para)
4.
What is Xubuntu?
Vad är Xubuntu?
Translated by Kristoffer Appel on 2009-03-31
Reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:19(title)
5.
Xubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition", we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Xubuntu kommer alltid att vara kostnadsfri och det är ingen extra kostnad för "företagsversionen". Vi gör allt vårt bästa arbete tillgängligt för alla på samma fria villkor.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:28(para)
6.
Xubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Xubuntu usable for as many people as possible.
Xubuntu inkluderar de bästa översättningarna och infrastruktur för hjälpmedelsteknik som den fria gemenskapen har att erbjuda, för att göra Xubuntu användbar för så många människor som möjligt.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-01
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:35(para)
7.
Xubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Xubuntu ges regelbundet ut och förutsägbart: en ny utgåva ges ut var sjätte månad. Du kan använda den aktuella stabila versionen, eller den aktuella utvecklingsversionen. Varje utgåva stöds i minst 18 månader.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-04-02
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:42(para)
8.
Xubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Xubuntu är helt övertygade om principerna för utveckling av fri programvara. Vi uppmuntrar alla att använda programvara med öppen källkod, förbättra den, och sprida den vidare.
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-04-02
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:50(para)
9.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
Xubuntu är ett komplett operativsystem som är byggt på öppen källkod som är byggd runt <emphasis>Linux</emphasis>-kärnan. Xubuntu bygger på idealen som finns nedskrivna i <ulink url="http://ubuntu-se.org/Wiki/Filosofi">Ubuntufilosofin</ulink>: att programvara ska finnas tillgänglig utan kostnad, att verktygen ska vara användbara för människor på deras eget språk och inkludera stöd för alla möjliga funktionsnedsättningar och att alla människor ska ha friheten att anpassa och förändra sin programvara på det sätt de önskar. Av dessa skäl: <placeholder-1/>
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-04-02
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:20(para)
10.
Find out more at <ulink url="http://www.xubuntu.org">the Xubuntu website</ulink>.
Läs mer på <ulink url="http://ubuntu-se.org">Ubuntus svenska webbplats</ulink>.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-10-04
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:58(para)
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Håkan Hagman, Kristoffer Appel.