Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 57 results
1.
Xubuntu - Linux for Human Beings!
Xubuntu - Linux za ljudi!
Translated and reviewed by AnzeT'o on 2008-10-17
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:13(title)
2.
This section is an introduction to Xubuntu. It explains the Xubuntu philosophy and roots, gives information about how to contribute to Xubuntu, and shows how to get help with Xubuntu.
Ta sekcija je uvod v Xubuntu. Razloži filozofijo Xubunta in njegove korenine, posreduje informacije, kako lahko prispevate k razvoju Xubunta, ter vam pokaže kako do pomoči.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:14(para)
3.
Thank you for your interest in Xubuntu 9.04 - the <emphasis>Jaunty Jackalope</emphasis> - released in April 2009.
Hvala za vaše zanimanje za Xubuntu 9.04 - <emphasis>Jaunty Jackalope</emphasis> - izdan aprila 2009.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:15(para)
4.
What is Xubuntu?
Kaj je Xubuntu?
Translated by Aleš Valenko on 2009-03-31
Reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:19(title)
5.
Xubuntu will always be free of charge, and there is no extra fee for the "enterprise edition", we make our very best work available to everyone on the same Free terms.
Xubuntu bo vedno brezplačen, zanj ne bodo potrebna doplačila za "Poslovno različico", naše najboljše delo v njem ponudimo vsem pod enakimi Brezplačnimi pogoji.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:28(para)
6.
Xubuntu includes the very best in translations and accessibility infrastructure that the free software community has to offer, to make Xubuntu usable for as many people as possible.
Xubuntu vključuje najboljše prevode kot tudi dostopnost do najboljših programov, ki jih omogoča odprtokodna skupnost, kar naredi Xubuntu uporaben za čim večje število ljudi.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:35(para)
7.
Xubuntu is released regularly and predictably; a new release is made every six months. You can use the current stable release or the current development release. Each release is supported for at least 18 months.
Xubuntu izhaja redno in v predvidljivih časovnih obdobjih; nova različica je na voljo vsakih šest mesecev. Uporabite lahko trenutno stabilno različico ali trenutno različico v razvoju. Vsaka različica je podprta vsaj 18 mesecev.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:42(para)
8.
Xubuntu is entirely committed to the principles of open source software development; we encourage people to use open source software, improve it and pass it on.
Xubuntu je popolnoma predan načelom odprtokodnega programskega razvoja; ljudi spodbujamo, da uporabljajo odprtokodno programsko opremo, jo izboljšujejo in podajajo naprej.
Translated by Alan Pepelko on 2009-04-03
Reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:50(para)
9.
Xubuntu is an entirely open source operating system built around the <emphasis>Linux</emphasis> kernel. The Xubuntu community is built around the ideals enshrined in the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu Philosophy</ulink>: that software should be available free of charge, that software tools should be usable by people in their local language and despite any disabilities, and that people should have the freedom to customize and alter their software in whatever way they see fit. For those reasons: <placeholder-1/>
Xubuntu je v celoti odprtokodni operacijski sistem zgrajen na <emphasis>Linux</emphasis> jedru. Xubuntu skupnost, del večje Ubuntu skupnosti, je utemeljena na <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Ubuntu filozofiji</ulink>: programska oprema naj bo brezplačno dostopna, programska orodja uporabna in dosegljiva v domačem jeziku vsem ljudem, tako da lahko vsakdo priredi programje in ga spremeni na kakršenkoli način mu ugaja. Zaradi tega veljajo naslednja načela, na katerih je zgrajen Ubuntu, tudi za Xubuntu:
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:20(para)
10.
Find out more at <ulink url="http://www.xubuntu.org">the Xubuntu website</ulink>.
Odkrijte še več na <ulink url="http://www.xubuntu.org">Xubuntu spletni strani</ulink>.
Translated and reviewed by Alan Pepelko on 2009-04-03
Located in about-xubuntu/C/about-xubuntu.xml:58(para)
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alan Pepelko, Aleš Valenko, AnzeT'o, Klemen Košir, Olaf Olason, Simon Vidmar, alex-xx.