Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
110 of 87 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Projekt dokumentacji Ubuntu)
Translated and reviewed by TSr on 2008-02-07
Located in programming/C/programming-C.omf:6(creator) programming/C/programming-C.omf:7(maintainer)
2.
Writing Your Own Programs
Tworzenie własnych programów
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-09
Located in programming/C/programming-C.omf:8(title) programming/C/programming.xml:15(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Mateusz Tybura on 2008-02-27
Located in programming/C/programming-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Symbol zastępczy.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2009-04-05
Located in programming/C/programming-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Autorzy i licencja
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2015-12-17
In upstream:
Autorzy i Licencja
Suggested by Artur Szymanski on 2009-04-09
Located in programming/C/programming.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Ten dokument jest pod opieką Zespołu Dokumentacji Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Lista autorów jest dostępna na <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">tej stronie</ulink>.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2009-04-05
Located in programming/C/programming.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ten dokument jest udostępniany na zasadach licencji Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-09
Located in programming/C/programming.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Każdy ma prawo modyfikować, rozszerzać i poprawiać kod źródłowy dokumentacji Ubuntu na zasadach zawartych w niniejszej licencji. Wszelkie dzieła pochodne muszą być udostępniane na tej samej licencji.
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-09
Located in programming/C/programming.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ten dokument jest rozpowszechniany z nadzieją, iż będzie przydatny, ale BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; nawet bez domniemanej gwarancji ZGODNOŚCI Z UMOWĄ lub MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W KONKRETNYM CELU TAK JAK OPISANO TO W OŚWIADCZENIU.
Translated and reviewed by Artur Szymanski on 2009-04-09
Located in programming/C/programming.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopia licencji jest dostępna tutaj: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Licencja Creative Commons ShareAlike</ulink>.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2009-04-05
Located in programming/C/programming.xml:11(para)
110 of 87 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Artur Szymanski, Dominik Zablotny, Dominik Zablotny, Mateusz Tybura, Piotr Jedrkowiak, Piotr Strębski, TSr, Wiatrak, sake12.