Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 15 results
2.
Writing Your Own Programs
Lag dine egne programmer
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
In upstream:
Skrive dine egne programmer
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
Located in programming/C/programming-C.omf:8(title) programming/C/programming.xml:15(title)
3.
2006-09-07
07.09.2006
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
In upstream:
2006-09-07
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
Located in programming/C/programming-C.omf:9(date)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
In upstream:
Dette dokumentet er gjort tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5 lisensen (CC-BY-SA).
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
Located in programming/C/programming.xml:5(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
In upstream:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den anmodede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIFIK HENSIKT SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Suggested by 6675636b796f75 on 2007-03-21
Located in programming/C/programming.xml:8(para)
15.
This section contains information to help you get started writing and running your own programs.
Dette emnet inneholder informasjon som hjelper deg med å komme i gang med skriving og kjøring av dine egne programmer.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-28
In upstream:
Denne seksjonen inneholder informasjon som hjelper deg i å komme i gang med å skrive og kjøre dine egne program.
Suggested by Håvard Berland on 2009-09-29
Located in programming/C/programming.xml:18(para)
22.
PyGTK Tutorial
PyGTK-kurset
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
In upstream:
PyGTK læreprogram
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
Located in programming/C/programming.xml:36(title)
25.
To access the documentation, visit <ulink url="file:///usr/share/doc/python-gtk2-tutorial/html/index.html">python-gtk-tutorial</ulink>.
For å lese dokumentasjonen, se <ulink url="file:///usr/share/doc/python-gtk2-tutorial/html/index.html">python-gtk-guide</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
In upstream:
For å gå til dokumentasjonen, besøk <ulink url="file:///usr/share/doc/python-gtk2-tutorial/html/index.html">python-gtk-guide</ulink>.
Suggested by Daniel Høyer Iversen on 2009-08-15
Located in programming/C/programming.xml:44(para)
33.
There are many tools available for C and C++ developers. Those wishing to develop graphical applications will find that choosing a graphical toolkit/platform will make development more convenient. The two most popular development platforms for Ubuntu are <quote>GTK/GNOME</quote> and <quote>Qt/KDE</quote>, each of which has its own set of tools and documentation.
Det er mange tilgjengelige verktøy for C- og C++-utviklere. De som ønsker å utvikle grafiske programmer vil finne ut at det å velge et grafisk verktøysett/-plattform vil gjøre utviklingen enklere. De to mest populære utviklingsplattformene for Ubuntu er <quote>GTK/GNOME</quote> og <quote>Qt/KDE</qoute>, hvor begge har sine egne verktøy og egen dokumentasjon.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
In upstream:
Det er mange tilgjengelige verktøy for C og C++-utviklere. De som ønsker å utvikle grafiske applikasjoner vil finne ut at det å velge et grafisk verktøysett/plattform vil gjøre utviklingen enklere. De to mest populære utviklingsplattformene for Ubuntu er <quote>GTK/GNOME</quote> og <quote>Qt/KDE</qoute>, hvor begge har sine egne verktøy og egen dokumentasjon.
Suggested by Håvard Berland on 2009-09-29
Located in programming/C/programming.xml:72(para)
34.
Anjuta IDE for GNOME
Utviklingsmiljøet Anjuta for GNOME
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
In upstream:
Anjuta IDE for GNOME
Suggested by Håvard Berland on 2009-09-29
Located in programming/C/programming.xml:74(title)
35.
<application>Anjuta</application> is an IDE for developing applications in C and C++ for the <quote>GNOME</quote> platform.
<application>Anjuta</application> er et integrert utviklingsmiljø i C og C++ for <quote>GNOME</quote>-plattformen.
Translated and reviewed by efikkan on 2010-01-31
In upstream:
<application>Anjuta</application> er en IDE for applikasjonsutvikling i C og C++ for <quote>GNOME</quote>-plattformen.
Suggested by Håvard Berland on 2009-09-29
Located in programming/C/programming.xml:75(para)
110 of 15 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, Daniel Høyer Iversen, Håvard Berland, Kjetil Birkeland Moe, efikkan.