Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 189 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
Translated by Linus Bergman on 2007-09-26
Reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware-C.omf:6(creator) hardware/C/hardware-C.omf:7(maintainer)
2.
Working with Hardware Devices
Arbeta med hårdvaruenheter
Translated and reviewed by Håkan Hagman on 2009-03-27
Located in hardware/C/hardware-C.omf:8(title) hardware/C/hardware.xml:19(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware-C.omf:9(date)
4.
Placeholder.
Platshållare.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Erkännanden och licens
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Detta dokument underhålls av Ubuntus dokumentationsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsgivarnas sida</ulink> för en lista över bidragsgivare.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in hardware/C/hardware.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Den här dokumentationen har gjorts tillgänglig via licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du får fritt ändra, utöka och förbättra källkoden till Ubuntu-dokumentationen under villkoren för den här licensen. Alla verk baserade på detta måste ges ut under den här licensen.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-26
Located in hardware/C/hardware.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns tillgänglig här: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in hardware/C/hardware.xml:11(para)
110 of 189 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Dennis Gren, Håkan Hagman, Linus Bergman, Matthew East, Torbjörn Hed.