Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 21 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-09-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:6(creator) advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:7(maintainer)
2.
Advanced Topics
Avancerade ämnen
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:8(title) advanced-topics/C/advanced-topics.xml:15(title)
3.
2006-09-07
2006-09-07
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:9(date)
4.
Placeholder
Platshållare
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Erkännanden och licens
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-17
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Detta dokument underhålls av Ubuntus dokumentationsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsgivarnas sida</ulink> för en lista över bidragsgivare.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Den här dokumentationen har gjorts tillgänglig via licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-04-03
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du är fri att modifiera, utöka och förbättra dokumentationen till Ubuntu enligt gällande licens. Alla förändringar av dokumentationen måste släppas under den här licensen.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-04-03
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI, även utan underförstådd garanti för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-04-03
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns tillgänglig här: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in advanced-topics/C/advanced-topics.xml:11(para)
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Connor Imes, Daniel Nylander, Matthew East, Torbjörn Hed.