Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 104 results
1.
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntu Documentation Project)
ubuntu-doc@lists.ubuntu.com (Ubuntus dokumentationsprojekt)
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-15
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:6(creator) add-applications/C/add-applications-C.omf:7(maintainer)
2.
Adding, Removing and Updating Applications
Lägg till, ta bort och uppdatera program
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-15
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:8(title) add-applications/C/add-applications.xml:15(title)
3.
2008-02-16
2008-02-16
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2008-03-11
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:9(date)
4.
Instructions on how to install and uninstall software, including information on package management.
Instruktioner för installation och borttagning av programvara, inklusive information om pakethantering.
Translated by Torbjörn Hed on 2008-03-11
Reviewed by Torbjörn Hed on 2008-03-11
Located in add-applications/C/add-applications-C.omf:11(description)
5.
Credits and License
Erkännanden och licens
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-15
Located in add-applications/C/add-applications.xml:3(title)
6.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">contributors page</ulink>
Detta dokument underhålls av Ubuntus dokumentationsteam (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Se <ulink url="../../libs/C/contributors.xml">bidragsgivarnas sida</ulink> för en lista över bidragsgivare.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Det här dokumentet har gjorts tillgängligt under licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-15
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du får fritt ändra, utöka och förbättra källkoden till Ubuntu-dokumentationen under villkoren för den här licensen. Alla verk baserade på detta måste släppas under den här licensen.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2008-03-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, varken uttryckliga eller implicita, ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-15
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
10.
A copy of the license is available here: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns tillgänglig här: <ulink url="/usr/share/ubuntu-docs/libs/C/ccbysa.xml">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2008-10-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:11(para)
110 of 104 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Connor Imes, Daniel Nylander, Dennis Gren, Håkan Hagman, Kristoffer Appel, Magnus S, Matthew East, Simon Bohlin, Torbjörn Hed.