Translations by Hasan Alp iNAN

Hasan Alp iNAN has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 326 results
~
Value
2011-02-22
Önem
5.
Preserve job files (allow reprinting)
2012-01-30
İş dosyalarını sakla (yeniden yazdırmaya izin verir)
12.
Authentication
2011-02-22
Kimlik Doğrulama
13.
Remember password
2011-02-22
Parolamı hatırla
16.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2011-02-22
CUPS işleyişi sırasında bir hata meydana geldi: '%s'.
17.
Retry
2011-02-22
Tekrar Dene
18.
Not authorized
2011-02-22
Yetkili değil
19.
The password may be incorrect.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir.
20.
Authentication (%s)
2011-02-22
Kimlik Doğrulama (%s)
22.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2011-02-22
Şifre yanlış olabilir veya sunucu uzaktan yönetime izin vermeyecek şekilde yapılandırılmış olabilir.
23.
Bad request
2011-02-22
Kötü istem
25.
Request timeout
2011-02-22
İstem zaman aşımı
26.
Upgrade required
2011-02-22
Güncelleştirme gerekli
28.
Not connected
2011-02-22
Bağlanılamadı
30.
There was an HTTP error: %s.
2011-02-22
Bir HTTP hatası vardı: %s.
35.
The name "%s" is already in use. Please use a different name.
2011-02-22
"%s" ismi zaten kullanımda. Lütfen farklı bir isim seçiniz.
36.
Are you sure you want to permanently delete "%s"?
2011-02-22
"%s" kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?
43.
Re_print
2011-02-22
Yeniden _Yazdır
44.
_Authenticate
2011-02-22
_Kimlik Doğrulama
50.
Time submitted
2011-02-22
Teslim zamanı
52.
my jobs on %s
2011-02-22
%s üzerinde işlerim
65.
Held for authentication
2012-01-30
Kimlik doğrulama için tutuldu
68.
Held until day-time
2012-01-30
İş günü kadar tut
69.
Held until evening
2012-01-30
Akşama kadar tut
70.
Held until night-time
2012-01-30
Gece vaktine kadar tut
71.
Held until second shift
2012-01-30
İkinci vardiyaya kadar tut
72.
Held until third shift
2012-01-30
Üçüncü vardiyaya kadar tut
73.
Held until weekend
2012-01-30
Hafta sonuna kadar tut
74.
Pending
2011-02-22
Beklemede
76.
Stopped
2011-02-22
Durdu
78.
Aborted
2011-02-22
İptal Edildi
80.
authenticating job
2011-02-22
görev kimliği doğrulanıyor
81.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesinin yazdırılması için kimlik doğrulaması gerekiyor
82.
Cancel Job
2011-02-22
Görev İptal Et
83.
Do you really want to cancel this job?
2011-02-22
Gerçekten bu işleri iptal etmek istiyor musunuz?
84.
canceling job
2011-02-22
görev iptal ediliyor
85.
holding job
2011-02-22
görev tutuluyor
86.
releasing job
2011-02-22
görev bırakılıyor
87.
No documents queued
2011-02-22
Kuyrukta belge yok
88.
1 document queued
2011-02-22
1 belge kuyrukta
89.
%d documents queued
2011-02-22
%d belgeleri kuyrukta
92.
There was a problem sending document `%s' (job %d) to the printer.
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesi yazıcıya gönderilirken bir sorun oluştu.
93.
There was a problem processing document `%s' (job %d).
2011-02-22
`%s' (job %d) belgesi işlenirken bir sorun oluştu.
94.
There was a problem printing document `%s' (job %d): `%s'.
2011-02-22
`%s' (job %d): `%s' belgesi yazdırılırken bir sorun oluştu.
95.
Print Error
2011-02-22
Yazdırma Hatası
97.
The printer called `%s' has been disabled.
2011-02-22
`%s' adlı yazıcı devre dışı bırakıldı.
101.
Location
2011-02-22
Konum
102.
Conflicts with:
2011-02-22
Çakışıyor:
103.
Abort job
2011-02-22
Görev iptal
104.
Retry job
2011-02-22
Görevi yenile