Browsing Welsh translation

4 of 98 results
4.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.

The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i> Er mwyn gwella profiad y defnyddiwr o Ubuntu, cymrwch ran yn y gystadleuaeth poblogrwydd. Os byddwch yn gwneud hynny bydd y rhestr o feddalwedd sydd wedi ei osod a pha mor aml mae'n cael ei ddefnyddio'n cael eu casglu a'u hanfon yn ddi-enw i'r prosiect Ubuntu yn wythnosol.

Mae'r canlyniadau'n cael eu defnyddio i wella'r gefnogaeth ar gyfer rhaglenni poblogaidd ac i raddio rhaglenni yn y canlyniadau chwilio.</i>
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys on 2018-03-02
Located in ../softwareproperties/distro.py:28
4 of 98 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.