Translations by Andreas Moog

Andreas Moog has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 101 results
5.
Seahorse Daemon
2009-03-16
Seahorse deemon
76.
Are you sure you want to delete %d password?
Are you sure you want to delete %d passwords?
2009-03-16
Kas sa oled kindel, et soovid %d parooli kustutada?
Kas sa oled kindel, et soovid %d parooli kustutada?
104.
Passwords: %s
2009-03-16
Paroolid: %s
105.
<b>Passwords:</b> %s
2009-03-16
<b>Paroolid:</b> %s
106.
Password Keyring
2009-03-16
Paroolide võtmerõngas
107.
Used to store application and network passwords
2009-03-16
Kasutatakse rakenduste ja võrguparoolide salvestamiseks
108.
Couldn't unlock keyring
2009-03-16
Võtmerõngast pole võimalik lukust lahti võtta
109.
Couldn't lock keyring
2009-03-16
Võtmerõngast pole võimalik lukustada
110.
Couldn't set default keyring
2009-03-16
Vaikimisi paroolide võtmerõngast pole võimalik määrata
112.
_Lock
2009-03-16
_Lukusta
113.
Lock the password storage keyring so a master password is required to unlock it.
2009-03-16
Lukusta paroolide võtmerõnga hoidla, nii on selle avamiseks vaja ülemparooli.
114.
_Unlock
2009-03-16
_Võta lukust lahti
115.
Unlock the password storage keyring with a master password so it is available for use.
2009-03-16
Võta paroolide võtmerõnga hoidla ülemparooli abil lukust lahti, et seda saaks kasutada.
116.
_Set as default
2009-03-16
_Määra kui vaikimisi
117.
Applications usually store new passwords in the default keyring.
2009-03-16
Rakendused salvestavad uued paroolid tavaliselt vaikimisi võtmerõngasse.
118.
Change _Password
2009-03-16
Muuda _parooli
119.
Change the unlock password of the password storage keyring
2009-03-16
Muuda paroolide võtmerõnga hoidla luku parool
120.
Are you sure you want to delete the password keyring '%s'?
2009-03-16
Kas sa soovid paroolide võtmerõnga '%s' kustutada?
122.
Keyring
2009-03-16
Võtmerõngas
123.
Keyring Properties
2009-03-16
Võtmerõnga omadused
124.
_Name:
2009-03-16
_Nimi:
133.
Deleting item...
2009-03-16
Kirje kustutamine...
134.
Deleting keyring...
2009-03-16
Võtmerõnga kustutamine...
135.
Listing password keyrings
2009-03-16
Paroolide võtmerõngaste loend
136.
No encryption keys were found with which to perform the operation you requested. The program <b>Passwords and Encryption Keys</b> will now be started so that you may either create a key or import one.
2009-03-16
Krüpteerimisvõtmeid ei leitud, millega sooritada nõutud tegevust. Nüüd käivitatakse rakendus <b>Paroolid ja krüptimisvõtmed</b> ning seal on võimalik importida võti või luua uus.
142.
Sign this message as %s
2009-03-16
Allkirjasta see sõnum isikuna %s
162.
Lower limit year
2009-03-16
Alampiiri aasta
163.
Year part of the lower date limit
2009-03-16
Alumise kuupäevapiiri aasta
164.
Upper limit year
2009-03-16
Ülempiiri aasta
165.
Year part of the upper date limit
2009-03-16
Ülemise kuupäevapiiri aasta
166.
Lower limit month
2009-03-16
Alampiiri kuu
167.
Month part of the lower date limit
2009-03-16
Alumise kuupäevapiiri kuu
168.
Upper limit month
2009-03-16
Ülempiiri kuu
169.
Month part of the upper date limit
2009-03-16
Ülemise kuupäevapiiri kuu
170.
Lower limit day
2009-03-16
Alampiiri päev
171.
Day of month part of the lower date limit
2009-03-16
Alumise kuupäevapiiri kuupäev
172.
Upper limit day
2009-03-16
Alampiiri päev
173.
Day of month part of the upper date limit
2009-03-16
Alumise kuupäevapiiri kuupäev
174.
Lower limit hour
2009-03-16
Alampiiri tunnid
175.
Hour part of the lower time limit
2009-03-16
Alumise piiri tunnid
176.
Upper limit hour
2009-03-16
Ülempiiri tunnid
177.
Hour part of the upper time limit
2009-03-16
Ülemise piiri tunnid
178.
Lower limit minute
2009-03-16
Alampiiri minutid
179.
Minute part of the lower time limit
2009-03-16
Alumise piiri minutid
180.
Upper limit minute
2009-03-16
Ülempiiri minutid
181.
Minute part of the upper time limit
2009-03-16
Ülemise piiri minutid
182.
Lower limit second
2009-03-16
Alumise piiri sekundid
183.
Second part of the lower time limit
2009-03-16
Alumise piiri sekundid
184.
Upper limit second
2009-03-16
Ülempiiri sekundid
185.
Second part of the upper time limit
2009-03-16
Ülemise piiri sekundid