Translations by Rohan Garg

Rohan Garg has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 59 results
1.
Details about the update:
2011-01-22
Podrobnosti k aktualizaci:
2.
Please restart the computer to complete the update.
2011-01-22
Spusťte, prosím, počítač znovu, aby aktualizace mohla být dokončena.
3.
Please logout and login to complete the update.
2011-01-22
Odhlašte se, prosím, a znovu se přihlašte, aby aktualizace mohla být dokončena.
35.
Installing packages
2011-01-22
Instalují se balíčky
39.
Package description
2011-01-22
Popis balíčku
40.
Package files
2011-01-22
Soubory v balíčku
43.
Do you accept this signature?
2011-01-22
Příjímáte tento podpis?
48.
The daemon crashed mid-transaction!
2011-01-22
Démon havaroval uprostřed činnosti!
49.
PackageKit Console Interface
2011-01-22
Konzolové rozhraní k PackageKitu
51.
Show extra debugging information
2011-01-22
Ukázat další informace o chybách
52.
Show the program version and exit
2011-01-22
Ukázat verzi programu a ukončit se
54.
Exit without waiting for actions to complete
2011-01-22
Ukončit bez čekání na nedokončené činnosti
59.
Invalid search type
2011-01-22
Neplatný hledaný typ
79.
Downloading
2011-01-22
Stahuje se
80.
Downloading packages
2011-01-22
Stahují se balíčky
82.
Set the file name of dependencies to be excluded
2011-01-22
Nastavit název souboru se závislostmi, které mají být vynechány
84.
The package to be put into the service pack
2011-01-22
Balíček zahrnutý do obslužného balíku
85.
Put all updates available in the service pack
2011-01-22
Přidat všechny dostupné aktualizace do obslužného balíku
86.
Neither --package or --updates option selected.
2011-01-22
Nebyla vybrány ani volba --package ani --updates.
92.
Failed to open package list.
2011-01-22
Nepodařilo se otevřít seznam s balíčky.
93.
Finding package name.
2011-01-22
Hledá se název balíčku.
94.
Failed to find package '%s': %s
2011-01-22
Nepodařilo se najít balíček '%s': %s
95.
Creating service pack...
2011-01-22
Vytváří se obslužný balík...
96.
Service pack created '%s'
2011-01-22
Obslužný balík vytvořen '%s'
97.
Failed to create '%s': %s
2011-01-22
Nepodařilo se vytvořit '%s': %s
98.
PackageKit Monitor
2011-01-22
Sledování PackageKit
100.
More than one package matches:
2011-01-22
Odpovídá více než jeden balíček:
101.
Please choose the correct package:
2011-01-22
Vyberte, prosím, správný balíček:
102.
Please enter a number from 1 to %i:
2011-01-22
Zadejte, prosím, číslo od 1 do %i:
103.
Getting package information...
2011-01-22
Zjišťují se informace o balíčcích...
107.
Run now
2011-01-22
Spustit nyní
109.
Install %s now
2011-01-22
Instalovat nyní %s
111.
No packages found for your system
2011-01-22
Pro váš systém nebyly nalezeny žádné balíčky
112.
Installing...
2011-01-22
Instaluje se...
113.
PackageKit Catalog
2011-01-22
Přehled pro PackageKit
114.
PackageKit Service Pack
2011-01-22
Obslužný balík PackageKit
115.
PackageKit Package List
2011-01-22
Seznam balíčků pro PackageKit
116.
Accept EULA
2011-01-22
Přijmout licenční smlouvu (EULA)
117.
Authentication is required to accept a EULA
2011-01-22
Pro přijetí licenční smlouvy (EULA) je vyžadováno oprávnění
118.
Authentication is required to change software source parameters
2011-01-22
Pro změnu parametrů zdrojů programů je vyžádováno oprávnění
119.
Authentication is required to consider a key used for signing packages as trusted
2011-01-22
Pro zvážení klíče použitého k podepsání balíčků je vyžadováno oprávnění
120.
Authentication is required to install a signed package
2011-01-22
Pro instalaci podepsaného balíčku je vyžadováno oprávnění
121.
Authentication is required to install an untrusted package
2011-01-22
Pro instalaci nedůvěryhodného balíčku je vyžadováno oprávnění
122.
Authentication is required to refresh the system sources
2011-01-22
Pro obnovení systémových zdrojů je vyžadováno oprávnění
123.
Authentication is required to remove packages
2011-01-22
Pro odstranění balíků je vyžadováno oprávnění
124.
Authentication is required to rollback a transaction
2011-01-22
Pro vrácení transakce je vyžadováno oprávnění
125.
Authentication is required to set the network proxy used for downloading packages
2011-01-22
Pro nastavení síťové proxy používané ke stahování balíčků je vyžadováno oprávnění
126.
Authentication is required to update packages
2011-01-22
Pro aktualizaci balíčků je vyžadováno oprávnění
127.
Change software source parameters
2011-01-22
Změnit parametry zdrojů programů
131.
Remove package
2011-01-22
Odstranit balíček