Translations by Recai Oktas

Recai Oktas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 822 results
1.
Username at %s:
2006-09-12
%s makinesindeki kullanıcı adı:
8.
You have no aliases!
2008-01-10
Hiç bir lâkabınız yok!
9.
Aliases
2006-09-12
Lâkaplar
10.
Alias as:
2008-01-10
Farklı lâkap oluştur:
11.
You already have an alias defined with that name!
2006-09-12
Bu isimde bir lâkap zaten tanımlanmış!
12.
Warning: This alias name may not work. Fix it?
2006-09-12
Uyarı: Bu lâkap kullanılamayabilir. Düzeltinsin mi?
14.
Error: '%s' is a bad IDN.
2006-09-12
Hata: '%s' hatalı bir IDN.
15.
Personal name:
2008-01-10
Kişisel isim:
16.
[%s = %s] Accept?
2008-01-10
[%s = %s] Kabul?
19.
Alias added.
2006-09-12
Lâkap eklendi.
21.
Can't match nametemplate, continue?
2006-09-12
İsim şablonuna uymuyor, devam edilsin mi?
24.
Failure to open file to parse headers.
2006-09-12
Başlıkları taramaya yönelik dosya açma girişimi başarısız oldu.
25.
Failure to open file to strip headers.
2008-01-10
Başlıkları ayırmaya yönelik dosya açma girişimi başarısız oldu.
26.
Failure to rename file.
2008-01-10
Dosya ismi değiştirilemedi.
30.
No matching mailcap entry found. Viewing as text.
2006-09-12
Uygun mailcap kaydı bulunamadı. Metin olarak gösteriliyor.
31.
MIME type not defined. Cannot view attachment.
2008-01-10
MIME tipi belirlenmemiş. Ek gösterilemiyor.
32.
Cannot create filter
2008-01-10
Süzgeç oluşturulamadı
33.
Can't create filter
2006-09-12
Süzgeç oluşturulamadı
35.
I don't know how to print that!
2006-09-12
Bu ekin nasıl yazdırılacağı bilinmiyor!
39.
Mailboxes [%d]
2008-01-10
[%d] posta kutusu
42.
Can't attach a directory!
2006-09-12
Bir dizin eklenemez!
45.
Rename is only supported for IMAP mailboxes
2008-01-10
Yeniden isimlendirme sadece IMAP eposta kutuları için destekleniyor
48.
Really delete mailbox "%s"?
2006-09-12
"%s" eposta kutusu gerçekten silinsin mi?
49.
Mailbox deleted.
2006-09-12
Eposta kutusu silindi.
50.
Mailbox not deleted.
2008-01-10
Eposta kutusu silinmedi.
52.
Error scanning directory.
2006-09-12
Dizin taranırken hata oluştu.
53.
File Mask:
2006-09-12
Dosya Maskesi:
54.
Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort?
2006-09-12
Tersine sıralama seçeneği: (t)arih, (a)lfabetik, (b)oyut, (h)iç?
55.
Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort?
2006-09-12
Sıralama seçeneği: (t)arih, (a)lfabetik, (b)oyut, (h)iç?
58.
Can't view a directory
2006-09-12
Bir dizin görüntülenemez
59.
Error trying to view file
2008-01-10
Dosya görüntülenirken hata oluştu
60.
New mail in
2008-01-10
Yeni posta:
61.
%s: color not supported by term
2006-09-12
%s: renk uçbirim tarafından desteklenmiyor
62.
%s: no such color
2008-01-10
%s: böyle bir renk yok
63.
%s: no such object
2008-01-10
%s: böyle bir şey yok
64.
%s: command valid only for index object
2008-01-10
%s: komut sadece indeks nesneleri için geçerlidir
65.
%s: too few arguments
2008-01-10
%s: eksik argüman
66.
Missing arguments.
2006-09-12
Eksik argüman.
67.
color: too few arguments
2008-01-10
renkli: eksik argüman
68.
mono: too few arguments
2008-01-10
siyah-beyaz: eksik argüman
69.
%s: no such attribute
2006-09-12
%s: böyle bir nitelik yok
70.
too few arguments
2006-09-12
eksik argüman
71.
too many arguments
2008-01-10
fazla argüman
74.
Could not create temporary file!
2008-01-10
Geçici dosya yaratılamadı!
75.
Cannot create display filter
2008-01-10
Gösterim süzgeci oluşturulamadı
76.
Could not copy message
2008-01-10
İleti kopyalanamadı
78.
S/MIME certificate owner does not match sender.
2006-09-12
S/MIME sertifikasının sahibiyle gönderen uyuşmuyor.
79.
Warning: Part of this message has not been signed.
2006-09-12
Uyarı: Bu iletinin bir bölümü imzalanmamış.
83.
Command:
2006-09-12
Komut:
84.
Bounce message to:
2006-09-12
İletinin geri gönderme adresi: