Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
615 of 147 results
6.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Den här dokumentationen har gjorts tillgänglig via licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:8(para)
7.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du får fritt ändra, utöka och förbättra källkoden till Ubuntu-dokumentationen under villkoren för den här licensen. Alla verk baserade på detta måste ges ut under den här licensen.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:10(para)
8.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:14(para)
9.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns här: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:19(para)
10.
2005-2009
2005-2009
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:24(year)
11.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. och medlemmarna av Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:25(holder)
12.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:29(publishername)
13.
This chapter introduces you to basic concepts which are useful when getting started with a Kubuntu system.
Detta kapitel ger dig en första inblick över grundläggande koncept som är användbara när man börjar använda ett Kubuntu-system.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:24(para)
14.
Directories and File Systems
Kataloger och filsystem
Translated and reviewed by Robin Sonefors
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:33(title)
15.
In Linux and Unix everything is a file. Directories are files, files are files, and devices are files. Devices are usually referred to as nodes; however, they are still files.
I Linux och Unix är allting en fil. Kataloger är filer, filer är filer och enheter är filer. Enheter hänvisas oftast till som noder, men de är fortfarande filer.
Translated and reviewed by Robin Sonefors
Located in basic-concepts/C/basic-concepts.xml:35(para)
615 of 147 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Magnus Lundborg, Magnus Malmsten, Martin Lindhe, Robin Sonefors, Torbjörn Hed.