Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 84 results
1.
Adding, Removing and Updating Applications
Lägg till, ta bort och uppdatera program
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2007-03-27
Located in add-applications/C/add-applications.xml:14(title)
2.
Credits and License
Erkännanden och licens
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-03-26
Located in add-applications/C/add-applications.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Detta dokument underhålls av Ubuntus dokumentationsgrupp (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Listan över bidragsgivare finns här: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsgivarnas sida</ulink>
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Det här dokumentet har gjorts tillgängligt under licensen Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-03-26
Located in add-applications/C/add-applications.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du får fritt ändra, utöka och förbättra källkoden till Ubuntu-dokumentationen under villkoren för den här licensen. Alla verk baserade på detta måste ges ut under den här licensen.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Den här dokumentationen distribueras med förhoppningen att den kommer att vara användbar, men UTAN NÅGRA GARANTIER, även utan den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ENLIGT VAD SOM BESKRIVS I FRISKRIVNINGSKLAUSULEN.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
En kopia av licensen finns här: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by Torbjörn Hed on 2007-09-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:19(para)
8.
2005-2009
2005-2009
Translated and reviewed by Daniel Nylander on 2009-03-28
Located in add-applications/C/add-applications.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. och medlemmar av Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-03-26
Located in add-applications/C/add-applications.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Ubuntus dokumentationsprojekt
Translated and reviewed by Simon Bohlin on 2007-03-26
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(publishername)
110 of 84 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Landin, Daniel Nylander, Magnus Malmsten, Simon Bohlin, Torbjörn Hed.