Browsing Latvian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Latvian guidelines.
1928 of 73 results
19.
medium (800 pixels)
vidējs (800 pikseļi)
Translated by Maris Nartiss
20.
big (1024 pixels)
liels (1024 pikseļi)
Translated by Maris Nartiss
21.
very big (1280 pixels)
ļoti liels (1280 pikseļi)
Translated by Maris Nartiss
22.
huge - for printing (1600 pixels)
milzīgs - drukāšanai (1600 pikseļi)
Translated by Maris Nartiss
23.
<p>Select here the images size to send:</p><p><b>%1</b>: use this if you have a very slow internet connection or if the target mailbox size is very limited.</p><p><b>%2</b>: use this if you have a slow internet connection and if the target mailbox size is limited.</p><p><b>%3</b>: this is the default value for a medium internet connection and a target mailbox size.</p><p><b>%4</b>: use this if you have a high-speed internet connection and if the target mailbox size is not limited.</p><p><b>%5</b>: use this if you have no size or speed restrictions.</p><p><b>%6</b>: use this only for printing purpose.</p>
<p>Šeit izvēlieties nosūtāmo attēlu izmēru:</p><p><b>%1</b>: izmantojiet šo, ja jūsu Interneta pieslēgums ir ļoti lēns, vai saņēmēja e-pasta kastītes izmērs ir ļoti ierobežots.</p><p><b>%2</b>: lietojiet šo, la jums ir lēns Interneta pieslēgums, vai izrobežots e-pasta kastītes izmērs.</p><p><b>%3</b>: šī ir noklusētā vērtība vidējam Interneta pieslēgumam un e-pasta kastītes izmēram.</p><p><b>%4</b>: šo izmantojiet, ja jums ir ātrgaidas Interneta pieslēgums un saņēmēja e-pasta kastītei nav ziņojuma izmēra ierobežojumu.</p><p><b>%5</b>: lietojiet šo, ja jums nav ne ātruma ne izmēra ierobežojumu.</p><p><b>%6</b>: šis noderēs tikai attēlu drukāšanai.</p>
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:141
24.
Image size:
Attēla izmērs:
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:160
25.
<p>Select here the images files format to send.</p>
<p>Izvēlieties attēlus, ko vēlaties nosūtīt.</p>
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:170
26.
<p><b>JPEG</b>: The Joint Photographic Experts Group's file format is a good Web file format but it uses lossy compression.</p><p><b>PNG</b>: the Portable Network Graphics format is an extensible file format for the lossless, portable, well-compressed storage of raster images. PNG provides a patent-free replacement for GIF and can also replace many common uses of TIFF. PNG is designed to work well in online viewing applications, such as the World Wide Web, so it is fully streamable with a progressive display option. Also, PNG can store gamma and chromaticity data for improved color matching on heterogeneous platforms.</p>
<p><b>JPEG</b>: Tas ir Joint Photographic Experts Group izveidots failu 
formāts, kas ir labs attēlu publicēšanai tīmeklī, bet lieto zudumradošu saspiešanu.</p><p><b>PNG</b>: ir Portable Network Graphics formāts, tas ir daudzpusīgs failu formāts savietojamai bezzudumu rastra attēlu glabāšanai. PNG ir patentu brīvz GIF aizstājējs, tas der arī vairumā TIFF lietošanas gadījumu. PNG ir veidots lai labi strādātu ar tiešsaistes aplūkošanas programmām, piemēram, tīmekļa pārlūkiem, tas ir pilnībā straumējams ar pakāpeniskas parādīšanas iespēju. PNG spēj saglabāt arī gammas un krāsainības datus uzlabotas krāsu atbilstības nodrošināšanai starp dažādām platformām.</p>
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:171
27.
Image file format:
Attēla faila formāts:
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:180
28.
Image quality:
Attēla kvalitāte:
Translated by Maris Nartiss
Located in emailpage.cpp:188
1928 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Latvian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Maris Nartiss.