Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 460 results
1.
Power Manager Brightness Applet
Programi për Kontrollin e Ndriçimit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
2.
Adjusts laptop panel brightness.
Rregullo ndriçimin e laptopit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
E pamundur lidhja me gnome-power-manager
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:359 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
4.
Cannot get laptop panel brightness
I pamundur rregullimi i ndriçimit të laptopit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
5.
LCD brightness : %d%%
Ndriçimi i LCD: %d%%
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
Liçensuar nën Liçensën Publike të Përgjithshme GNU Versioni 2
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kontrolli i Energjisë është një program falas; ju mund ta shpërndani dhe/ose modifikoni atë nën termat e Liçensës Publike të Përgjithshme GNU të botuar nga Fondacioni i Programeve Falas; çdo version 2 i Liçensës, ose (në zgjedhjen tuaj) çfarëdo versioni tjetër.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kontrolli i Energjisë është shpërndarë me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje pa garancinë e TREGTISË ose PËRDORIMIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. Shih Liçensën Publike të Përgjithshme GNU për më tepër.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ju duhet të keni marrë një kopje të Liçensës Publike të Përgjithshme GNU bashkë me këtë program; në të kundërt, shkruani tek Fondacioni i Programeve Falas, Inc., 51 Rruga Franklin, Kati 5, Boston, MA
02110-1301, USA.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
Copyright © 2006 Benjamin Canou
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-08
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
110 of 460 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: ArnoldG, Vilson Gjeci.