Translations by Paweł Marciniak

Paweł Marciniak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

144 of 44 results
37.
Hibernate enabled
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
2006-08-26
Hibernacja odblokowana
92.
Notify when fully charged
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
2006-08-26
Powiadom o pełnym naładowaniu
172.
Configure power management
2006-08-26
Konfiguruje zarządzanie zasilaniem
176.
Brightness
2006-08-26
Jasność
180.
Power History
2006-08-26
Historia zasilania
186.
Reason:
2006-08-26
Powód:
221.
Unknown time
2006-08-26
Nieznany czas
226.
minute
minutes
2006-08-26
minutę
minuty
minut
229.
Computer is running on AC power
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
2006-08-26
Komputer jest zasilany z sieci
245.
On AC
2006-08-26
Z sieci
253.
Lid closed
2006-08-26
Pokrywa zamknięta
254.
Lid opened
2006-08-26
Pokrywa otwarta
255.
Notification
2006-08-26
Powiadomienie
262.
Time
2006-08-26
Czas
278.
The laptop lid has been closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa została zamknięta
279.
The laptop lid has been re-opened
2006-08-26
Pokrywa laptopa została ponownie otwarta
280.
idle mode ended
2006-08-26
tryb bezczynności zakończony
281.
idle mode started
2006-08-26
tryb bezczynności uruchomiony
364.
The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the UPS becomes completely empty.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie <b>wyłączony</b>, gdy UPS zostanie kompletnie rozładowany.
366.
The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
2006-08-26
Naładowanie UPSa jest poniżej poziomu krytycznego i komputer zostanie wyłączony.
389.
<b>Product:</b> %s
2006-08-26
<b>Produkt:</b> %s
397.
Lithium ion
2006-08-26
Litowo-jonowa
401.
Unknown
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
2006-08-26
Nieznane
407.
Excellent
2006-08-26
Doskonale
2006-08-26
Doskonale
408.
Good
2006-08-26
Dobrze
2006-08-26
Dobrze
409.
Fair
2006-08-26
Nieźle
2006-08-26
Nieźle
410.
Poor
2006-08-26
Słabo
2006-08-26
Słabo
430.
GNOME Power Preferences
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
2006-08-26
Preferencje zasilania
451.
Laptop lid is closed
2006-08-26
Pokrywa laptopa jest zamknięta
457.
_Help
2006-08-26
Pomo_c