Browsing Malagasy translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Malagasy guidelines.
312 of 460 results
3.
Cannot connect to gnome-power-manager
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:359 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
4.
Cannot get laptop panel brightness
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
5.
LCD brightness : %d%%
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
6.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
Navoaka araka ny fahazoan-dàlana ho an'ny besinimaro GNU andiany faharoa
Translated and reviewed by Fanomezana Rajaonarisoa on 2006-08-28
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
7.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Rindran'asa maimaimpoana ny Mpitantana Herinaratra. Azonao
zaraina ary/na ovaina mifanaraka amin'ireo fepetra voalaza anatin'ny
fahazoan-dàlana ho an'ny besinimaro GNU izay navoakan'ny Free
Software Foundation io rindran'asa io; na ilay andiany faha 2, na
izay andiany taty afara (araka ny safidinao).
Translated and reviewed by Fanomezana Rajaonarisoa on 2006-08-28
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
8.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ny Mpitantana Herinaratra dia naparitaka noho ny fiheverana fa
hisy ilàna azy izy io. Tsy misy fiantohana mihitsy izy io, na dia ilay
fiantohana (tsy voalaza an-tsoratra) ny FAHALAVORARIANY HO AN'NY
VAROTRA na ny FETEZANY ANAOVANA ZAVATRA aza. Vakio ilay
Fahazoan-dàlana ho an'ny besinimaro GNU ahalalanao ny antsipiriany.
Translated and reviewed by Fanomezana Rajaonarisoa on 2006-08-28
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
9.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tokony nahazo dika mitovin'ny Fahazoan-dàlana ho an'ny besinimaro GNU
ianao niaraka tamin'ity rindranasa ity. Raha tsy nahazo izany ianao, dia
manorata any amin'ny Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
Translated and reviewed by Fanomezana Rajaonarisoa on 2006-08-28
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
10.
Copyright © 2006 Benjamin Canou
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
11.
Adjusts Laptop panel brightness
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
12.
Brightness Applet
(no translation yet)
Located in ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
312 of 460 results

This translation is managed by Ubuntu Malagasy Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fanomezana Rajaonarisoa.