Translations by Timur Jamakeev

Timur Jamakeev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
Multimedia menu
2012-10-10
Мультимедиа
2006-03-19
Мультимедиа
2.
Sound & Video
2012-10-10
Аудио и видео
2008-01-15
Аудио и видео
2006-03-19
Аудио и видео
3.
Programming
2006-03-19
Программалоо
4.
Tools for software development
2012-10-10
Программа иштеп чыгуу аспаптары
2012-09-28
Программа түзүү куралдары
2006-03-19
Программа иштеп чыгуу аспаптары
5.
Education
2012-10-10
Билим берүү иштемелери
2012-09-28
Билим берүү
2006-03-19
Билим берүү иштемелери
6.
Games
2006-03-19
Оюндар
7.
Games and amusements
2012-10-10
Оюндар жана эс алуу
2006-03-19
Оюндар жана эс алуу
8.
Graphics
2006-03-19
Графика
9.
Graphics applications
2012-10-10
Графикалык иштемелер
2006-03-19
Графикалык иштемелер
10.
Hardware
2015-11-17
Жабдуулар
11.
Settings for several hardware devices
2015-11-17
Кээ бир аппараттык жабдуулардын параметрлери
16.
Internet
2006-03-19
Интернет
17.
Programs for Internet access such as web and email
2012-10-10
Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)
2012-09-28
Интернетти аралоо тиркемелери (почта, браузер ж.б.)
2006-03-19
Интернет менен иштөө программалары (почта, аралагыч ж.б.)
18.
Office
2012-10-10
Офис
2006-03-19
Офис
19.
Office Applications
2012-10-10
Офистик иштемелер
2012-09-28
Офис тиркемелери
2006-03-19
Офистик иштемелер
20.
Personal
2012-09-28
Өзүмдүк
21.
Personal settings
2015-11-17
Өзүмдүк параметрлер
22.
Administration
2006-03-19
Системаны башкаруу
24.
Personal preferences
2006-03-19
Өздүк жактыруулар
25.
Preferences
2006-03-19
Ырастоолор
27.
System settings
2015-11-17
Системанын параметрлери
28.
System Tools
2012-10-10
Системалык аспаптар
2006-03-19
Системалык аспаптар
29.
System configuration and monitoring
2012-10-10
Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары
2012-09-28
Системаны ыңгайлоо жана мониторинг
2006-03-19
Системаны конфигурациялоо жана аны байкоо аспаптары
30.
Universal Access
2012-09-28
Универсалдык жетүү
31.
Universal Access Settings
2012-09-28
Универсалдык жетүү параметрлери
32.
Accessories
2012-10-10
Стандарттык иштемелер
2012-09-28
Кошумча куралдар
2006-03-19
Стандарттык иштемелер
33.
Desktop accessories
2012-10-10
Иш столунун иштемелери
2012-09-28
Иш такта тиркемелери
2006-03-19
Иш столунун иштемелери
34.
Applications
2012-10-10
Иштемелер
2006-03-19
Иштемелер