Translations by Petr Kovar

Petr Kovar has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
4.
Tools for software development
2008-01-15
Nástroje na vývoj softwaru
9.
Graphics applications
2012-10-10
Aplikace pro grafiku
10.
Hardware
2012-10-10
Hardware
11.
Settings for several hardware devices
2012-10-10
Nastavení různých hardwarových zařízení
21.
Personal settings
2012-10-10
Osobní nastavení
23.
Change system-wide settings (affects all users)
2008-01-15
Změnit nastavení pro celý systém (ovlivní všechny uživatele)
24.
Personal preferences
2008-01-15
Osobní předvolby
25.
Preferences
2008-01-15
Předvolby
27.
System settings
2012-10-10
Systémová nastavení
30.
Universal Access
2008-01-15
Zpřístupnění
31.
Universal Access Settings
2008-01-15
Nastavení zpřístupnění
33.
Desktop accessories
2012-10-10
Příslušenství prostředí pracovní plochy
35.
Personal preferences and administration settings
2008-03-11
Osobní volby a nastavení správy
2008-01-15
Osobní předvolby a nastavení správy
36.
Applications that did not fit in other categories
2008-01-15
Aplikace nepatřící do jiných kategorií
38.
Menu Editor
2012-10-10
Editor nabídek
39.
Edit Menus
2012-10-10
Upravit nabídky
2008-01-15
Upravit nabídku
40.
_Applications:
2012-10-10
_Aplikace:
41.
_Defaults
2012-10-10
Vý_chozí
42.
_Menus:
2012-10-10
Na_bídky:
2008-01-15
Na_bídka:
43.
Name
2012-10-10
Název
44.
Show
2012-10-10
Zobrazit
45.
Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME in environment
2012-10-10
Nelze najít domovský adresář: nenastaveno v /etc/passwd a žádná hodnota $HOME v prostředí
2012-09-17
Nelze najít domovskou složku: není nenastaveno v /etc/passwd a není žádná hodnota $HOME v proměnných prostředí
48.
Monitor for menu changes
2008-01-15
Sleduje změny nabídky
49.
Include <Exclude>d entries
2008-01-15
Zahrne položky "<Exclude>"
50.
Include NoDisplay=true entries
2008-01-15
Zahrne položky s "NoDisplay=true"
52.
[Invalid Filename]
2008-01-15
[Neplatný název souboru]
53.
<excluded>
2008-01-15
<excluded>
54.
==== Menu changed, reloading ====
2008-01-15
==== Nabídka změněna, načítá se znovu ====
56.
- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification
2008-01-15
- otestuje implementaci "Desktop Menu Specification" v GNOME