Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 813 results
~
Launch web browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki WWW
~
Icons only
2009-07-02
Tylko ikony
~
Eject
2009-07-02
Wysunięcie nośnika
~
Tiled
2009-07-02
Sąsiadująco
~
Text only
2009-07-02
Tylko tekst
~
Home folder
2009-07-02
Folder domowy
~
Scaled
2009-07-02
Przeskalowany
~
Volume down
2009-07-02
Ściszenie
~
Volume up
2009-07-02
Podgłośnienie
~
Launch help browser
2009-07-02
Uruchomienie przeglądarki pomocy
~
Changes to enable assistive technologies will not take effect until your next log in.
2009-07-02
Zmiany uruchamiające technologie wspierające nie będą miały wpływu na aktualne ustawienia do czasu następnego zalogowania.
~
Play (or play/pause)
2009-07-02
Odtwarzanie (lub odtwarzanie/wstrzymanie)
~
Screen
2009-07-02
Ekran
~
Log out
2009-07-02
Wylogowanie
~
Centered
2009-07-02
Wyśrodkowany
~
Volume mute
2009-07-02
Wyciszenie
~
_Remove
2009-07-02
_Usuń
~
Solid Color
2009-07-02
Kolor jednolity
~
Zoom
2009-07-02
Powiększenie
1.
Image/label border
2009-03-04
Krawędź obrazu/etykiety
2.
Width of border around the label and image in the alert dialog
2009-03-04
Szerokość krawędzi etykiety i obrazu w oknie dialogowym powiadomienia
2008-09-24
Szerokość obwódki etykiety i obrazu w oknie dialogowym powiadomienia
2008-09-24
Szerokość obwódki etykiety i obrazu w oknie dialogowym powiadomienia
3.
Alert Type
2008-09-24
Rodzaj powiadomienia
4.
The type of alert
2008-09-24
Rodzaj powiadomienia
5.
Alert Buttons
2008-09-24
Przyciski powiadomienia
6.
The buttons shown in the alert dialog
2008-09-24
Przyciski wyświetlane w oknie powiadomienia
8.
Place your left thumb on %s
2009-03-04
Proszę umieścić lewy kciuk na urządzeniu %s
9.
Swipe your left thumb on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć lewy kciuk na urządzeniu %s
10.
Place your left index finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić lewy palec wskazujący na urządzeniu %s
11.
Swipe your left index finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć lewy palec środkowy na urządzeniu %s
12.
Place your left middle finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić lewy palec środkowy na urządzeniu %s
13.
Swipe your left middle finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć lewy palec środkowy na urządzeniu %s
14.
Place your left ring finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić lewy palec serdeczny na urządzeniu %s
15.
Swipe your left ring finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć lewy palec serdeczny na urządzeniu %s
16.
Place your left little finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić lewy mały palec na urządzeniu %s
17.
Swipe your left little finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć lewy mały palec na urządzeniu %s
18.
Place your right thumb on %s
2009-03-04
Proszę umieścić prawy kciuk na urządzeniu %s
19.
Swipe your right thumb on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć prawy kciuk na urządzeniu %s
20.
Place your right index finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić prawy palec wskazujący na urządzeniu %s
21.
Swipe your right index finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć prawy palec wskazujący na urządzeniu %s
22.
Place your right middle finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić prawy palec środkowy na urządzeniu %s
23.
Swipe your right middle finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć prawy palec środkowy na urządzeniu %s
24.
Place your right ring finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić prawy palec serdeczny na urządzeniu %s
25.
Swipe your right ring finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć prawy palec serdeczny na urządzeniu %s
26.
Place your right little finger on %s
2009-03-04
Proszę umieścić prawy mały palec na urządzeniu %s
27.
Swipe your right little finger on %s
2009-03-04
Proszę przeciągnąć prawy mały palec na urządzeniu %s
28.
Place your finger on the reader again
2009-03-04
Proszę umieścić palec na urządzeniu ponownie
29.
Swipe your finger again
2009-03-04
Proszę przeciągnąć palec ponownie
30.
Swipe was too short, try again
2009-03-04
Przeciągnięcie było zbyt krótkie, proszę spróbować ponownie