Translations by 375gnu

375gnu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
5.
<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 degree angles.
2018-10-02
Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут павароту будзе кратны 15 градусам.
2008-10-08
Пры паварочваньні з заціснутай <tt>Ctrl</tt> кут паварота будзе кратны 15 градусам.
6.
<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers.
2018-10-02
Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёґу «Пласты», каб схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> ізноў, каб паказаць усе пласты.
2008-10-08
Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> па значцы вока ў дыялёгу «Пласты», каб схаваць усе пласты, апроч гэтага. Пстрыкні з заціснутай <tt>Shift</tt> ізноў, каб паказаць усе пласты.
7.
A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or use the menus to do the same.
2018-10-02
Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаванае да давага пласта або апошняга актыўнага пласта перад выконваньнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага пстрыкні па кнопцы «Стварыць пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёґу «Пласты», або выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае.
2008-10-08
Плаваючае вылучэньне мусіць быць прымацаваны да давага пласта або апошняга актыўнага пласта перад выкананьнем іншых дзеяньняў зь відарысам. Для гэтага пстрыкні па кнопцы «Новы пласт» або «Замацаваць пласт» у дыялёгу «Пласты», або выкарыстоўвай мэню, каб зрабіць тое ж самае.
9.
Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them off the image with the Move tool.
2018-10-02
Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб зьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай прылады «Перасоўнік».
2008-10-08
Пстрыкні па лінейцы й пацягні, каб разьмесьціць накіроўную на відарысе. Усе вылучэньні, якія перасоўваюцца, будуць прыцягвацца да накіроўных. Накіроўныя можна прыбраць, выцягнуўшы іх за межы відарыса з дапамогай інструмэнта «Перасоўнік».
15.
Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</tt> before making a selection subtracts from the current one.
2018-10-02
Націснуўшы й утрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы <tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна адняць ад бягучага вылучэньня.
2008-10-08
Націснуўшы і ўтрымліваючы клявішу <tt>Shift</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна дадаць вылучэньне да бягучага, замест ягонай замены. Ужыўшы <tt>Ctrl</tt> перад стварэньнем вылучэньня можна прыбраць зь бягучага вылучэньня.
20.
To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the intersection of the guides, and the resulting selection will just touch the guides.
2008-10-08
Каб стварыць круглае вылучэньне, націсьні <tt>Shift</tt> падчас стварэньня эліптычнага вылучэньня. Каб дакладна разьмесьціць акружнасьць, дадай гарызантальную і вэртыкальную накіроўныя датычна акружнасьці, якую трэба вылучыць, разьмясьці курсор на перакрыжаваньні накіроўных і ствары вылучэньне.
25.
You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to selections.
2018-10-02
Можна ствараць і правіць складаныя вылучэньні, ужываючы прыладу «Шляхі». Дыялёґ «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у вылучэньні.
2008-10-08
Можна ствараць і зьмяняць складаныя вылучэньні, ужываючы інструмэнт «Шляхі». Дыялёг «Шляхі» дазваляе працаваць з рознымі шляхамі й ператравараць іх у вылучэньні.
26.
You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. This will create a new image containing only that layer.
2018-10-02
Можна перацягнуць пласт з дыялёґу «Пласты» й кінуць яго на панэль прылад. Такім чынам будзе створаны новы відарыс, які ўтрымлівае толькі гэты пласт.
2008-10-08
Можна перацягнуць пласт з дыялёгу «Пласты» й кінуць яго на панэль інструмэнтаў. Такім чынам будзе створана новы відарыс, якая ўтрымлівае толькі гэты пласт.
30.
You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of a layer in the Layers dialog.
2018-10-02
Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па назьве пласта ў дыялёґу «Пласты».
2008-10-08
Шмат дзеяньняў з пластамі можна зрабіць, пстрыкнуўшы правай кнопкай мышы па назве пласта ў дыялёгу «Пласты».
35.
You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your selection by painting in the image and click on the button again to convert it back to a normal selection.
2018-10-02
Выкарыстоўвай прылады рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Зьмяні сваё вылучэньне, рысуючы па выдарысе, і пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца назад да нармальнага вылучэньня.
2008-10-08
Выкарыстоўвай інструмэнты рысаваньня, каб зьмяніць вылучэньне. Пстрыкні па кнопцы «Хуткая маска» ў левым ніжнім куце вакна відарыса. Рысуючы па выдарысе зьмяні свай вылучэньне й пстрыкні па кнопцы зноў, каб вернуцца назад да нармальнага вылучэньня.