Translations by Tormod Volden

Tormod Volden has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
505.
Select a Language
2006-01-04
Velg et språk
506.
Change _Language
2006-01-04
Skift språk
507.
_Select the language for your session to use:
2006-01-04
Velg språk for denne sesjonen:
531.
You have chosen %s for this session
2006-01-04
Du har valgt %s for denne sesjonen
847.
Select _Session...
2006-01-04
Velg _sesjon...
848.
Answer questions here and press Enter when done. For a menu press F10.
2006-01-04
Svar på spørsmål her og trykk Linjeskift (Enter) når du er ferdig. Trykk F10 for å få en meny.
858.
Change _Session
2006-01-04
Skift sesjon
859.
Sessions
2006-01-04
Sesjoner
860.
_Last session
2006-01-04
Siste sesjon
864.
Shut _down the computer
2006-01-04
Slå av _datamaskinen
874.
Confi_gure the login manager
2006-01-04
Konfi_gurer innloggingsskjermen