Translations by Luka Renko

Luka Renko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
21.
Threshold (%):
2009-02-28
Þröskuldur (%):
23.
Enter the name of the current similar image search to save in the "My Fuzzy Searches" view
2009-02-28
Settu hér nafnið sem notað er til vistunar á núverandi líkindaleit í "Leit að svipuðu"
25.
If you press this button, current similar image search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side.
2009-02-28
Ef þú styður á þennan hnapp, mun núverandi leit að svipuðum myndum verða vistuð í nýrri sýndarmöppu, nafnið er sett inn til vinstri.
26.
Set here the brush color used to draw sketch.
2009-02-28
Veldu hér lit þann sem notaður verður við teikningu.
28.
Use this button to undo last drawing action on sketch.
2009-02-28
Veljið þetta til að afturkalla síðustu aðgerð við teikningu.
30.
Use this button to redo last drawing action on sketch.
2009-02-28
Veljið þetta til að endurgera síðustu aðgerð við teikningu.
32.
Set here the brush size in pixels used to draw sketch.
2009-02-28
Veldu hér breidd áhalds í dílum fyrir teikninguna.
34.
Set here the number of items to find using sketch.
2009-02-28
Veldu hér fjölda hluta sem á að finna með teikningu.
35.
Clear sketch
2009-02-28
Hreinsa teikningu
37.
Enter the name of the current sketch search to save in the "My Fuzzy Searches" view
2009-02-28
Settu hér nafnið sem notað er til vistunar á núverandi teikningaleit í "Leit að svipuðu"
39.
If you press this button, current sketch fuzzy search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side.
2009-02-28
Ef þú styður á þennan hnapp, mun núverandi teikningaleit verða vistuð í nýrri sýndarmöppu, nafnið er sett inn til vinstri.
40.
Image
2009-02-28
Mynd
41.
Sketch
2009-02-28
Teikning
42.
Duplicates
2009-02-28
Afrit
58.
This shows all duplicate items found in whole collection.
2009-02-28
Hér geturðu séð alla þá hluti sem fundust í margtaki í öllu safninu.
60.
Use this button to scan the whole collection and find all duplicate items.
2009-02-28
Veljið þetta til að skanna allt safnið og finna margtök.
61.
Find duplicates
2009-02-28
Finna afrit
62.
Use this button to scan whole collection to find all duplicate items.
2009-02-28
Veljið þetta til að skanna allt safnið í leit að margföldum afritum mynda.
65.
<b>Mounted Camera</b> driver for USB/IEEE1394 mass storage cameras and Flash disk card readers.<br/><br/>
2009-02-28
<b>Tengdar myndavélar</b> rekill fyrir USB/IEEE1394 geymslumiðilsmyndavélar og Flash minniskortalesara.<br/><br/>
66.
Title: <b>%1</b><br/>Model: <b>%2</b><br/>Port: <b>%3</b><br/>Path: <b>%4</b><br/>UUID: <b>%5</b><br/><br/>
2009-02-28
Titill: <b>%1</b><br/>Gerð: <b>%2</b><br/>Gátt: <b>%3</b><br/>Slóð: <b>%4</b><br/>UUID: <b>%5</b><br/><br/>
71.
The <b>Mounted Camera</b> driver is a simple interface to a camera disk mounted locally on your system.<br/><br/>It does not use libgphoto2 drivers.<br/><br/>To report any problems with this driver, please contact the digiKam team at:<br/><br/>http://www.digikam.org/?q=contact
2009-02-28
Rekillinn fyrir <b>Tengdar myndavélar</b> er einfalt viðmót fyrir myndavélar sem tengdar eru staðvært í skráakerfi tölvunnar þinnar.<br/><br/>Það notar enga libgphoto2 rekla.<br/><br/>Til að tilkynna vandamál með þennan rekil, vinsamlegast hafið samband við digiKam teymið hjá:<br/><br/>http://www.digikam.org/?q=contact
78.
Capture image...
2009-02-28
Ná í mynd...
125.
Title: <b>%1</b><br/>Model: <b>%2</b><br/>Port: <b>%3</b><br/>Path: <b>%4</b><br/><br/>
2009-02-28
Titill: <b>%1</b><br/>Gerð: <b>%2</b><br/>Gátt: <b>%3</b><br/>Slóð: <b>%4</b><br/><br/>
130.
Cannot display camera preview
2009-02-28
Get ekki forsýnt frá myndavél
137.
Set how digiKam will rename files as they are downloaded.
2009-02-28
Stilla hvernig digiKam endurnefnir sjálfvirkt myndskrár við niðurhal.
145.
Set how digiKam creates albums automatically when downloading.
2009-02-28
Stilla hvernig digiKam býr sjálfvirkt til albúm við niðurhal.
146.
Enable this option if you want to download your pictures into automatically created file extension-based sub-albums of the destination album. This way, you can separate JPEG and RAW files as they are downloaded from your camera.
2009-02-28
Hakaðu við þennan möguleika ef þú vilt hlaða myndum inn í sjálfvirkt gerð undiralbúm byggð á skráarendingum. Á þennan hátt er hægt að aðskilja JPEG og RAW skrár um leið og þeim er hlaðið inn frá myndavél.
147.
Enable this option if you want to download your pictures into automatically created file date-based sub-albums of the destination album.
2009-02-28
Hakaðu við þennan möguleika ef þú vilt hlaða myndum inn í sjálfvirkt gerð undiralbúm byggð á dagsetningum.
148.
<p>Select your preferred date format used to create new albums. The options available are:</p><p><b>ISO</b>: the date format is in accordance with ISO 8601 (YYYY-MM-DD). E.g.: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Full Text</b>: the date format is in a user-readable string. E.g.: <i>Thu Aug 24 2006</i></p><p><b>Local Settings</b>: the date format depending on KDE control panel settings.</p>
2009-02-28
<p>Veldu hér það snið á dagsetningum sem þú vilt nota við gerð nýrra albúma. Möguleikarnir eru:</p><p><b>ISO</b>: snið á dagsetningum fylgir staðlinum ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Dæmi: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Texti</b>: snið á dagsetningum er á notenda-læsilegu formi. Dæmi: <i>Þri 24.águ 2006</i></p><p><b>Staðvært</b>: snið á dagsetningum tekur mið af staðfærslustillingum KDE stýrispjaldsins.</p>
156.
Set here all options to fix/transform JPEG files automatically as they are downloaded.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að laga/breyta JPEG skrám sjálfvirkt um leið og þeim er hlaðið inn í tölvuna.
157.
Enable this option if you want images automatically rotated or flipped using EXIF information provided by the camera.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að snúa sjálfvirkt myndum samkvæmt EXIF upplýsingum frá myndavél.
158.
Enable this option to store the default photographer identity in the XMP and IPTC tags using digiKam's metadata settings.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að vista sjálfvirkt sjálfgefnar upplýsingar um ljósmyndara úr metagögnum digiKam inn í XMP og IPTC merki mynda.
159.
Enable this option to store the default credit and copyright information in the XMP and IPTC tags using digiKam's metadata settings.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að vista sjálfvirkt sjálfgefnar höfundarréttarupplýsingar úr metagögnum digiKam inn í XMP og IPTC-merki mynda.
160.
Enable this option to set date and time metadata tags to the right values if your camera does not set these tags correctly when pictures are taken. The values will be saved in the DateTimeDigitized and DateTimeCreated EXIF, XMP, and IPTC tags.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að stilla dagsetningu og tíma ef myndavélin gerir það ekki rétt við sjálfa myndatökuna. Þessi gildi verða vistuð í DateTimeDigitized og DateTimeCreated reitina í EXIF/XMP/IPTC viðhengjunum.
161.
Enable this option to automatically convert all JPEG files to a lossless image format. <b>Note:</b> Image conversion can take a while on a slow computer.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að umbreyta sjálfvirkt öllum JPEG skrám yfir í taplaust þjöppunarsnið. <b>Athugið:</b> Umbreyting mynda getur tekið talsverðan tíma, sérstaklega á aflminni tölvum.
162.
Select your preferred lossless image file format to convert to. <b>Note:</b> All metadata will be preserved during the conversion.
2009-02-28
Veldu það taplausa skráarform sem þú vilt breyta yfir í. <b>Athugið:</b> Öll metagögn munu haldast við aðgerðina.
165.
Cancel
2009-02-28
Hætta við
170.
Select New Items
2009-02-28
Velja nýja hluti
172.
View
2009-02-28
Sýn
179.
Delete All
2009-02-28
Eyða öllu
198.
There is no enough free space on Camera Media to upload pictures. Space require: %1 Available free space: %2
2009-02-28
Það er ekki laust næginlegt pláss á minni myndavélarinnar til að hlaða inn í það myndum. Áætluð rýmisþörf: %1 Tiltækt laust pláss: %2
199.
Camera Folder <b>%1</b> already contains item <b>%2</b><br/>Please enter a new file name (without extension):
2009-02-28
Myndavélarmappan <b>%1</b> inniheldur nú þegar <b>%2</b><br/>Vinsamlegast settu inn nýtt nafn (án skráarendingar):
207.
About to delete this image. Deleted file is unrecoverable. Are you sure?
About to delete these %1 images. Deleted files are unrecoverable. Are you sure?
2009-02-28
Er í þann mund að eyða þessari mynd. Eyddar skrár fást ekki til baka. Ertu viss?
Er í þann mund að eyða %1 myndum. Eyddar skrár fást ekki til baka. Ertu viss?
216.
Turn on this option to use the camera provided image filenames without modifications.
2009-02-28
Virkjaðu þennan möguleika til að nota nöfn myndskráa frá myndavél án nokkurra breytinga.
221.
Set the method to use to change the case of the image filenames.
2009-02-28
Veldu hér aðferð við að breyta há/lágstöfum í nöfnum myndskráa.
223.
Turn on this option to customize the image filenames during download.
2009-02-28
Virkjaðu þennan möguleika til að sérsníða nöfn myndskráa við niðurhal.
225.
Set the prefix which will be added to the image filenames.
2009-02-28
Settu hér forskeyti sem mun verða bætt framan við nöfn myndskráa.
227.
Set the suffix which will be added to the image filenames.
2009-02-28
Settu hér endingu sem mun verða bætt aftan við nöfn myndskráa.
232.
<p>Select your preferred date format for creating the new albums. The options available are:</p><p><b>Standard</b>: the date format that has been used as a standard by digiKam. E.g.: <i>20060824T142618</i></p><p><b>ISO</b>: the date format according to ISO 8601 (YYYY-MM-DD). E.g.: <i>2006-08-24T14:26:18</i></p><p><b>Full Text</b>: the date format is a user-readable string. E.g.: <i>Thu Aug 24 14:26:18 2006</i></p><p><b>Local Settings</b>: the date format depending on the KDE control panel settings.</p><p><b>Advanced:</b> allows the user to specify a custom date format.</p>
2009-02-28
<p>Veldu hér það snið á dagsetningum sem þú vilt nota við gerð nýrra albúma. Möguleikarnir eru: </p><p><b>Staðlað</b>: form dagsetninga sem hefur verið notað sjálfgefið af digiKam. Dæmi: <i>20060824T142618</i></p><p><b>ISO</b>: snið á dagsetningum fylgir staðlinum ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Dæmi: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Texti</b>: snið á dagsetningum er á notenda-læsilegu formi. Dæmi: <i>Þri 24.águ 2006</i></p><p><b>Staðvært</b>: snið á dagsetningum tekur mið af staðfærslustillingum KDE stýrispjaldsins.</p><p><b>Sérsniðið:</b> leyfir notkun sérsniðinna dagsetninga.</p>
234.
Set this option to add the camera name.
2009-02-28
Stilla til að setja inn nafn á myndavél.