Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
5665 of 160 results
56.
Except in expert mode, non-critical kernel boot messages are suppressed.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Icke-kritiska uppstartsmeddelanden från kärnan visas inte, förutom i expertläget.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:264
57.
RESCUING A BROKEN SYSTEM
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
RÄDDA ETT TRASIGT SYSTEM
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:281 help.xml:327
58.
Use one of these boot methods to rescue an existing install
type: Content of: <reference><refentry><refsection><title>
Använd en av de här uppstartsmetoderna för att rädda en existerande installation
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:285
59.
rescue
type: Content of: <reference><refentry><refsection><variablelist><varlistentry><term>
rescue
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:289
60.
Rescue a broken system
type: Content of: <reference><refentry><refsection><variablelist><varlistentry><term>
Rädda ett trasigt system
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:290
61.
Boot into rescue mode.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><variablelist><varlistentry><listitem><para>
Starta upp i räddningsläget.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:292
62.
boot: rescue acpi=off
type: Content of: <reference><refentry><refsection><informalexample><screen>
boot: rescue acpi=off
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:303
63.
There is no dedicated rescue mode on this CD. However, since the entire system runs from the CD, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
Det finns inget dedicerat räddningsläge på den här cd-skivan. Eftersom hela systemet kör från cd-skivan, är det även möjligt att använda kommandoraden och/eller de grafiska verktygen för att rädda ett trasigt system, och använda en webbläsare för att söka efter hjälp. Omfattande råd finns tillgängliga online för de flesta sorters problem som kan orsaka att ditt normala system misslyckas att starta upp korrekt.
Translated by Daniel Nylander
Reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:334
64.
SPECIAL BOOT PARAMETERS - OVERVIEW
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
SPECIELLA UPPSTARTSPARAMETRAR - ÖVERSIKT
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:356
65.
On a few systems, you may need to specify a parameter at the <literal>boot:</literal> prompt in order to boot the system.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
På ett fåtal system kan du behöva att ange en parameter vid <literal>boot:</literal>-prompten för att kunna starta upp systemet.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:363
5665 of 160 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Joachim Johansson, Mattias Ohlsson, Niklas Herder, Zippert.