Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
4857 of 160 results
48.
Test memory
type: Content of: <reference><refentry><refsection><variablelist><varlistentry><term>
Kontrollera minnet
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:229
49.
Perform a memory test.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><variablelist><varlistentry><listitem><para>
Genomför en minnestest.
Translated by Daniel Nylander
Reviewed by Peter Ahlgren
Located in help.xml:231
50.
To use one of these boot methods, type it at the prompt, optionally followed by any boot parameters. For example:
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
För att använda en av de här uppstartsmetoderna, ange det på prompten, följt av valfria uppstartsparametrar. Exempelvis:
Translated by Daniel Nylander
Reviewed by Peter Ahlgren
Located in help.xml:237 help.xml:298
51.
boot: install acpi=off
type: Content of: <reference><refentry><refsection><informalexample><screen>
boot: install acpi=off
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:242
52.
boot: live acpi=off
type: Content of: <reference><refentry><refsection><informalexample><screen>
boot: live acpi=off
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:243
53.
If unsure, you should use the default boot method, with no special parameters, by simply pressing enter at the boot prompt.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Om du är osäker bör du använda standardmetoden för uppstart, utan några speciella parametrar, genom att helt enkelt trycka Enter vid uppstartsprompten.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:247
54.
("Ubuntu" may be replaced with other related operating system names. This help text is generic.)
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
(Detta är en allmän hjälptext. "Ubuntu" kan ersättas med något annat operativsystems namn.)
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:252
55.
To use one of these boot methods, select it from the menu with the cursor keys. Press F4 to select alternative start-up and installation modes. Press F6 to edit boot parameters. Press F6 again to select from a menu of commonly-used boot parameters.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Välj uppstartsmetod från menyn med piltangenterna för att använda den. Tryck på F4 för att välja alternativa lägen för uppstart och installation. Tryck på F6 för att redigera uppstartsparametrar. Tryck på F6 igen för att välja ofta använda uppstartsparametrar från en meny.
Translated by Daniel Nylander
Reviewed by Peter Ahlgren
Located in help.xml:257 help.xml:307
56.
Except in expert mode, non-critical kernel boot messages are suppressed.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Icke-kritiska uppstartsmeddelanden från kärnan visas inte, förutom i expertläget.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:264
57.
RESCUING A BROKEN SYSTEM
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
RÄDDA ETT TRASIGT SYSTEM
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:281 help.xml:327
4857 of 160 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Joachim Johansson, Mattias Ohlsson, Niklas Herder, Zippert.