Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
151160 of 160 results
151.
We are especially interested in hearing about startup problems, because in general they don't happen to only <emphasis>one</emphasis> person.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Vi är speciellt intresserade av att höra om uppstartsproblem på grund av att de i allmänhet inträffar för fler än <emphasis>en</emphasis> person.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:721
152.
We've either already heard about your particular problem and can dispense a quick fix, or we would like to hear about it and work through it with you, and the next user who comes up with the same problem will profit from your experience!
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Vi har antingen redan hört om ditt speciella problem och kan snabbt ge ut en programfix eller så önskar vi höra om det och arbeta fram en lösning tillsammans med dig, och nästa användare som påträffar samma problem kommer att dra fördelar av dina erfarenheter!
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:725
153.
COPYRIGHTS AND WARRANTIES
type: Content of: <reference><refentry><refnamediv><refname>
COPYRIGHT OCH GARANTIER
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:756
154.
Ubuntu is Copyright (C) 2004-2008 Canonical Ltd., and incorporates the work of many other original authors and contributors.
Ubuntu är Copyright (C) 2004-2008 Canonical Ltd., och innefattar arbetet från många andra ursprungliga upphovsmän och bidragsgivare.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:761
155.
The Ubuntu system is freely redistributable.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Ubuntu-systemet kan fritt distribueras.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:768
156.
After installation, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Efter installationen finns de exakta utgivningsvillkoren för varje paket beskrivna i motsvarande filen /usr/share/doc/<replaceable>paketnamn</replaceable>/copyright.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:771
157.
After startup, the exact distribution terms for each package are described in the corresponding file /usr/share/doc/<replaceable>packagename</replaceable>/copyright.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Efter uppstart kommer de exakta utgivningsvillkoren för varje paket att beskrivas i motsvarande filen /usr/share/doc/<replaceable>paketnamn</replaceable>/copyright.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:776
158.
Ubuntu comes with <emphasis>ABSOLUTELY NO WARRANTY</emphasis>, to the extent permitted by applicable law.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Med Ubuntu följer <emphasis>ABSOLUT INGEN GARANTI</emphasis>, så långt som tillåts av gällande lag.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:782
159.
This installation system is based on the Debian installer. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Det här installationssystemet är baserat på Debian Installer. Se <ulink url="http://www.debian.org/" /> för fler detaljer och information om Debian-projektet.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:787
160.
This system is based on Debian. See <ulink url="http://www.debian.org/" /> for more details and information on the Debian project.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Det här systemet är baserat på Debian. Se <ulink url="http://www.debian.org/" /> för fler detaljer och information om Debian-projektet.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:793
151160 of 160 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Joachim Johansson, Mattias Ohlsson, Niklas Herder, Zippert.