Translations by Joachim Johansson

Joachim Johansson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
9.
Prerequisites for installing ${DISTRIBUTION_NAME}.
2013-06-24
Grundörutsättningar för att installera ${DISTRIBUTION_NAME}.
10.
Prerequisites for running ${DISTRIBUTION_NAME}.
2013-06-24
Grundörutsättningar för att köra ${DISTRIBUTION_NAME}.
14.
Special boot parameters for special machines.
2013-06-24
Speciella uppstartsparametrar för särskilda maskiner.
22.
PREREQUISITES FOR INSTALLING UBUNTU
2013-06-24
GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INSTALLATION AV UBUNTU
23.
You must have at least 32 megabytes of RAM to use this Ubuntu installer.
2013-06-24
Du måste ha minst 32 megabyte ram-minne för att använda den här Ubuntu-installeraren.
26.
You must have at least 384 megabytes of RAM to use this Ubuntu live system.
2013-06-24
Du måste ha minst 384 megabyte ram-minne för att använda det här live-systemet.
27.
The live system does not require any space on your hard disk. However, existing Linux swap partitions on the disk will be used if available.
2013-06-24
Live-systemet kräver inget utrymme på din hårddisk. Befintliga Linux-växlingspartitioner på disken kommer dock att användas om de finns tillgängliga.
28.
See the FAQ for more information; this document is available at the Ubuntu web site, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
2013-06-24
Se FAQ för mer information; dokumentet finns tillgängligt på Ubuntus webbplats, <ulink url="http://www.ubuntu.com/" />
29.
Thank you for choosing Ubuntu!
2013-06-24
Tack för att du väljer Ubuntu!
44.
Start the live system. If you wish, you can install it later using the "Install" icon on the desktop.
2013-06-24
Starta live-systemet. Om du så vill, kan du installera det senare genom att klicka på "Installera"-ikonen på skrivbordet.
49.
Perform a memory test.
2013-06-24
Genomför ett minnestest.
50.
To use one of these boot methods, type it at the prompt, optionally followed by any boot parameters. For example:
2013-06-24
För att använda någon av de här uppstartsmetoderna, ange den på prompten, följt av valfria uppstartsparametrar. Exempelvis:
55.
To use one of these boot methods, select it from the menu with the cursor keys. Press F4 to select alternative start-up and installation modes. Press F6 to edit boot parameters. Press F6 again to select from a menu of commonly-used boot parameters.
2013-06-24
Välj uppstartsmetod från menyn med piltangenterna. Tryck på F4 för att välja alternativa lägen för uppstart och installation. Tryck på F6 för att redigera uppstartsparametrar. Tryck på F6 igen för att välja ofta använda uppstartsparametrar från en meny.