Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 20 results
1.
Ubuntu installer main menu
Type: text
Description
:sl1:
Huvudmeny för Ubuntus installationsprogram
Translated by Robert Kalitta on 2009-10-26
Reviewed by Daniel Nylander on 2009-11-01
In upstream:
Huvudmeny i Ubuntus installationsprogram
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-17
Located in ../main-menu.templates:1001
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
Type: error
Description
:sl2:
Ett installationssteg misslyckades. Du kan försöka att köra det misslyckade steget igen från menyn eller hoppa över det och välja något annat. Det steg som krånglar är: ${ITEM}.
Translated by Magnus Wissler on 2009-10-15
Reviewed by Daniel Nylander on 2009-11-01
In upstream:
Ett installationssteg misslyckades. Du kan försöka att köra det krånglande steget igen från menyn eller hoppa över det och välja något annat. Det steg som krånglar är: ${ITEM}.
Suggested by Daniel Nylander on 2006-09-07
Located in ../main-menu.templates:3001
26.
KEYSTROKES:
Type: text
Description
:sl4:
TANGENTSLAG:
Translated by GPK on 2009-02-27
Reviewed by Daniel Nylander on 2009-04-08
In upstream:
NEDSLAG:
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-17
Located in ../cdebconf-text-udeb.templates:2001
58.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
Type: boolean
Description
:sl2:
Inga kärnmoduler hittades. Det här beror förmodligen på att installationsprogrammet och arkivet har olika versioner av kärnan.
Translated by Daniel Nylander on 2007-09-23
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Inga kärnmoduler hittades. Det här beror förmodligen på att installationsprogrammet och Ubuntu-arkivet har olika versioner av kärnan.
Suggested by Daniel Nylander on 2008-10-10
Located in ../anna.templates:8001
282.
# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh
Type: select
Choices
:sl3:
# Latin3 och Latin8 - chichewa, esperanto, irländska, maltesiska och kymriska (walesiska)
Translated and reviewed by Josef Andersson on 2014-02-03
In upstream:
# latin3 och Latin8 - chichewa, esperanto, irländksa, maltesiska och kymriska (walesiska)
Suggested by Daniel Nylander on 2009-03-10
Located in ../console-setup.templates:3001
297.
Font for the console:
Type: select
Description
The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
relatively short.
:sl2:
Typsnitt för konsollen:
Translated by Daniel Nylander on 2006-10-09
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Teckensnitt för konsollen:
Suggested by Daniel Nylander on 2009-03-10
Located in ../console-setup.templates:4001
368.
Please insert a suitable CD to continue with the installation.
Type: error
Description
:sl2:
Mata in en lämplig cd-skiva för att fortsätta installationen.
Translated by Daniel Nylander on 2007-09-23
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Mata in en lämplig Debian-cd för att fortsätta installationen.
Suggested by Daniel Nylander on 2007-09-17
Located in ../cdrom-detect.templates:13001
521.
The goal is to find a mirror of the Ubuntu archive that is close to you on the network -- be aware that nearby countries, or even your own, may not be the best choice.
Type: select
Description
:sl1:
Type: select
Description
:sl2:
Målet är att hitta en spegelserver av Ubuntu-arkivet som är nära dig på nätet -- observera att närliggande länder, eller till och med ditt eget land, inte alltid behöver vara det bästa valet.
Translated by Daniel Nylander on 2007-09-17
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Målet är att hitta en spegelserver av Ubuntu-arkivet som är nära dig på nätet -- observera att närliggande länder, eller till och med ditt eget land, inte alltid behöva vara det bästa valet.
Suggested by Daniel Nylander on 2008-04-08
Located in ../choose-mirror-bin.templates.http-in:2003 ../choose-mirror-bin.templates.ftp.sel-in:2003
525.
Ubuntu archive mirror hostname:
Type: string
Description
:sl1:
Type: string
Description
:sl2:
Ange värdnamnet på spegeln för Ubuntu-arkivet:
Translated by Daniel Nylander on 2007-09-17
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Ange värdnamnet på spegeln av Ubuntu-arkivet:
Suggested by Daniel Nylander on 2008-04-08
Located in ../choose-mirror-bin.templates.http-in:4001 ../choose-mirror-bin.templates.ftp.base-in:2001
638.
Failed to create enough space for installation
Type: error
Description
Misslyckades med att skapa tillräckligt utrymme för installation
Translated by Daniel Nylander on 2007-09-17
Reviewed by Daniel Nylander on 2010-08-16
In upstream:
Kunde inte skapa tillräckligt mycket utrymme för installation
Suggested by Daniel Nylander on 2006-03-17
Located in ../partman-auto.templates:26001
110 of 20 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Pamdal, Björn Oscarsson, Bo Emmerik, Carl-Uno Olsson, Daniel Nylander, GPK, Gustav Nilson, Joachim Johansson, Joakim Berglund, Josef Andersson, Magnus Brenner, Magnus Wissler, Michael Leandersson, Mikael Olofsson, Oscar, Robert Kalitta, Robin Sonefors, Sam Sam, Simon Lukell, Tommy Jernberg, trixon, weaver73.