Translations by elzo valugi

elzo valugi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
2.
Sorry, the program "%s" closed unexpectedly
2008-02-15
Ne cerem scuze, programul "%s" s-a întrerupt într-un mod neaşteptat
7.
<big><b>Send problem report to the developers?</b></big> After the problem report has been sent, please fill out the form in the automatically opened web browser.
2008-02-15
<big><b>Trimite înştiinţare cu problema către programatorii aplicaţiei?</b></big> După trimiterea înştiinţării. vă rugăm să completaţi formularul care se va deschide automat.
10.
Application problem
2008-02-15
Problemă în aplicaţie
19.
The collected information is being sent to the bug tracking system. This might take a few minutes.
2008-02-15
Informaţia colectată este transmisă către sistemul de urmărire al erorilor. Această operaţiune poate dura câteva minute.
21.
Uploading problem information
2008-02-15
Încarcarcare informaţii problemă
23.
_Ignore future crashes of this program version
2008-02-15
_Ignoră erori viitoare în această versiune a programului
26.
Report a malfunction to the developers
2008-02-15
Raportează o eroare programatorilor
64.
You have some obsolete package versions installed. Please upgrade the following packages and check if the problem still occurs: %s
2008-02-15
Versiunea pachetele este veche. Vă rugam să instalaţi urmatoarele pachete şi să verificaţi daca problema continuă să apară: %s
65.
unknown program
2008-02-15
program necunoscut
66.
Problem in %s
2008-02-15
Problemă în %s
67.
Your computer does not have enough free memory to automatically analyze the problem and send a report to the developers.
2008-02-15
Calculatorul dumneavoastră nu dispune de suficientă memorie pentru a analiza automat problema şi pentru a trimite un mesaj de eroare.
69.
The current configuration cannot be supported: %s
2008-02-15
Configuraţia curentă nu poate fi suportată: %s
70.
Invalid problem report
2008-02-15
Raport de probleme invalid
71.
The report belongs to a package that is not installed.
2008-02-15
Raportul aparţine de un pachet care nu este instalat.
72.
This problem report is damaged and cannot be processed.
2008-02-15
Mesajul cu probleme este invalid şi nu poate fi procesat.
73.
The problem cannot be reported: %s
2008-02-15
Problema nu poate fi raportată: %s
74.
You are not allowed to access this problem report.
2008-02-15
Accesul la raport nu este permis.
75.
Error
2008-02-15
Eroare
76.
There is not enough disk space available to process this report.
2008-02-15
Nu există suficient spaţiu pe disk pentru a procesa acest raport.
79.
Permission denied
2008-02-15
Acces interzis
80.
The specified process does not belong to you. Please run this program as the process owner or as root.
2008-02-15
Procesul selectat nu aparţine acestui user. Vă rugăm să rulaţi acest program ca deţinătorul procesului sau ca root.
81.
Package %s does not exist
2008-02-15
Pachetul %s nu există
82.
Could not determine the package or source package name.
2008-02-15
Nu pot determina numele pachetului sau al pachetului sursă.
85.
Network problem
2008-02-15
Problemă de reţea
86.
Could not upload report data to crash database
2008-02-15
Nu s-a putut trimite raporul către baza de date de erori
87.
Memory exhaustion
2008-02-15
Memorie consumată
88.
Your system does not have enough memory to process this crash report.
2008-02-15
Sistemul nu dispune de suficientă memorie pentru a procesa raportul cu erori
90.
Problem already known
2008-02-15
Problema deja cunoscută
91.
This problem was already reported in the bug report displayed in the web browser. Please check if you can add any further information that might be helpful for the developers.
2008-02-15
Această problemă a fost deja raportată în mesajul de eroare arătat în browser. Vă rugăm să verificaţi dacă puteţi să adăugaţi informaţii suplimentare care ar putea fi utile programatorilor.