Translations by AMM

AMM has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

149 of 49 results
82.
_Remove
2014-02-20
_Izņemt
213.
Change system time and date settings
2014-02-14
Mainīt sistēmas laika un datuma iestatījumus
214.
To change time or date settings, you need to authenticate.
2014-02-14
Lai mainītu laika un datuma iestatījumus, jāautentificējas.
264.
All displays
2014-01-31
Visi displeji
273.
L_auncher placement
2014-01-31
P_alaidēja novietojums
274.
S_ticky edges
2014-01-31
_Lipīgās malas
309.
Legal Notice
2014-01-31
Autortiesību atzīme
358.
Launch terminal
2014-01-31
Palaist termināli
364.
Take a screenshot of a window
2014-01-31
Uzņemt loga ekrānattēlu
365.
Take a screenshot of an area
2014-01-31
Uzņemt ekrānattēlu laukumam
402.
Text Entry
2014-01-31
Teksta ievade
418.
General
2014-01-31
Vispārīgi
428.
_Natural scrolling
2014-01-31
_Dabiskā ritināšana
652.
20 minutes
2014-01-31
20 minūtes
655.
2 hours
2014-01-31
2 stundas
657.
Suspend
2014-01-31
Iesnaudināt
658.
When battery is present
2014-01-31
Kad baterija ir pievienota
659.
When battery is charging/in use
2014-01-31
Kad baterija ir uzlādēta/tiek lietota
660.
Never
2014-01-31
Nekad
664.
When the lid is closed
2014-01-31
Kad vāks ir aizvērts
665.
Show battery status in the _menu bar
2014-01-31
Rādīt _bateriju izvēļņu joslā
777.
Change your keyboard or input method settings
2014-01-31
Izmainiet jus klavijatura vai ievadu metodu
778.
Language;Layout;Keyboard;Input Method;Text Entry;
2014-01-31
Valoda;Izkārtojums;Tastatūra;Ievades Metode;Teksta Ievade;
780.
Input sources to use:
2014-01-31
Izmantojamie ievades avoti:
781.
Switch to next source using:
2014-01-31
Pārslēgties uz nākamo avotu, izmantojot:
782.
Switch to previous source using:
2014-01-31
Pārslēgties uz iepriekšējo avotu, izmantojot:
783.
Use the same source for all windows
2014-01-31
Izmantot to pašu avotu visiem logiem
784.
Allow different sources for each window
2014-01-31
Katram logam atļaut dažādus avotus
786.
Show current input source in the menu bar
2014-01-31
Rādīt pašreizējo ievades avotu izvēlnes joslā
787.
Keyboard Settings...
2014-01-31
Tastatūras iestatījumi...
788.
New windows use the default source
2014-01-31
Jaunie logi izmanto noklusējuma avotu
789.
New windows use the current source
2014-01-31
Jaunie logi izmanto pašreizējo avotu
790.
Show input candidates:
2014-01-31
Rāda ievades kandidātu:
791.
Horizontally
2014-01-31
Horizontāli
792.
Vertically
2014-01-31
Vertikāli
793.
Using custom font:
2014-01-31
Izmanto pielāgoto fontu:
832.
New accelerator…
2014-01-31
Jauns paātrinātājs…
845.
Require my password when waking from suspend
2014-01-31
Pieprasīt paroli, kad pamostas no iesnaudināšanas
851.
Error removing account
2018-02-16
Kļūda, noņemot kontu
856.
Remove Account
2018-02-16
Izņemt kontu
874.
Settings for the selected device
2014-01-31
Izvēlētās ierīces iestatījumi
875.
Settings for %s
2014-01-31
%s iestatījumi
876.
Mode:
2014-01-31
Režīms:
883.
Play sound through
2014-01-31
Atskaņot skaņu caur
884.
Test Sound
2014-01-31
Izmēģinajuma skaņa
886.
Record sound from
2014-01-31
Ierakstīt skaņu no
906.
Card;Microphone;Volume;Fade;Balance;Bluetooth;Headset;
2014-01-31
Karte;Mikrofons;Skaļums;Izgaist;Balanss;Bluetooth;Austiņas;
1251.
_All Settings
2014-01-31
Visi iest_atījumi
1260.
Contents
2014-01-31
Saturs