Translations by Samir Ribić

Samir Ribić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
82.
You can stop this operation by clicking cancel.
2015-12-15
Možete zaustaviti ovu radnju pritiskom na odustani.
130.
Loading…
2015-12-15
Učitavam…
143.
Focal Length
2015-12-15
Žižna daljina
144.
Software
2015-12-15
Softver
145.
Title
2015-12-15
Naslov
160.
Send file by mail…
2015-12-15
Slanje datoteke mailom…
161.
Send files by mail…
2015-12-15
Slanje datoteka mailom…
164.
Unable to create required folders. Please create the following folders, or set permissions such that they can be created: %s
2015-12-15
Ne mogu da napravim zatraženi direktorij. Napravite ovaj direktorij, ili postavite ovlaštenja tako da mogu biti napravljeni: %s
222.
The date the file was accessed.
2015-12-15
Datum pristupa datoteci.
231.
Location
2015-12-15
Lokacija
232.
The location of the file.
2015-12-15
Lokacija datoteke.
239.
Date when file was moved to the Trash
2015-12-15
Datum premještanja datoteke u Smeće.
240.
Original Location
2015-12-15
Prvobitna Lokacija
241.
Original location of file before moved to the Trash
2015-12-15
Prvobitna lokacija datoteke prije nego što je premještena u Smeće.
242.
Relevance
2015-12-15
Značajnost
250.
_Move Here
2015-12-15
_Premjesti Ovdje
251.
_Copy Here
2015-12-15
_Umnoži Ovdje
252.
_Link Here
2015-12-15
_Ovdje napravi vezu
254.
You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”.
2015-12-15
Nemate ovlaštenja potrebna da pregledate sadržaj „%s“.
258.
You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”.
2015-12-15
Niste ovlašteni da promijenite grupu za „%s“.
267.
You do not have the permissions necessary to rename “%s”.
2015-12-15
Nemate dozvole potrebne da preimenujete „%s“.
268.
The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use a different name.
2015-12-15
Naziv „%s“ je neispravan zato što sadrži znak „/“. Molim koristite drugi naziv.
269.
The name “%s” is not valid. Please use a different name.
2015-12-15
Naziv „%s“ je neispravan. Molim koristite drugi naziv.
274.
This file cannot be mounted
2015-12-15
Ova datoteka ne može biti montirana
275.
This file cannot be unmounted
2015-12-15
Ova datoteka ne može biti demontirana
280.
Toplevel files cannot be renamed
2015-12-15
Datoteke najvišeg nivoa ne mogu biti preimenovanje
283.
%H:%M
2016-09-03
%H:%M
284.
%l:%M %p
2016-09-03
%l:%M %p
285.
Yesterday
2016-09-03
Juče
286.
Yesterday %H:%M
2016-09-03
Juče %H:%M
287.
Yesterday %l:%M %p
2016-09-03
Juče %l:%M %p
288.
%a
2016-09-03
%a
289.
%a %H:%M
2016-09-03
%a %H:%M
290.
%a %l:%M %p
2016-09-03
%a %l:%M %p
291.
%-e %b
2016-09-03
%-e %b
292.
%-e %b %H:%M
2016-09-03
%-e %b %H:%M
293.
%-e %b %l:%M %p
2016-09-03
%-e %b %l:%M %p
294.
%-e %b %Y
2016-09-03
%-e %b %Y
295.
%-e %b %Y %H:%M
2016-09-03
%-e %b %Y %H:%M
296.
%-e %b %Y %l:%M %p
2016-09-03
%-e %b %Y %l:%M %p
297.
%c
2016-09-03
%c
298.
Not allowed to set permissions
2015-12-15
Nemate dozvolu da postavite ovlaštenja
299.
Not allowed to set owner
2015-12-15
Nemate dozvolu da postavite vlasništvo
309.
Unknown
2015-12-15
Nepoznato
310.
unknown
2015-12-15
nepoznato
335.
S_kip All
2015-12-15
P_reskoči Sve
336.
_Retry
2015-12-15
_Ponovi
338.
Delete _All
2015-12-15
Obriši _Sve
340.
Replace _All
2015-12-15
Zamijeni _Sve
342.
Merge _All
2015-12-15
Spoji_Sve